Avainsana-arkisto: ratkaistaanpartionsuurinongelma

Millainen lippukunta on hyvä aikuisrekryssä?

Toisessa työpajassa ratkaistaan partion suurin ongelma -tapahtumassa mietimme, millainen lippukunnan on oltava jotta se saa toimintaansa mukaan uusia aikuisia ja saa vielä pidettyäkin heidät toiminnassa.

Hyvien keskusteluiden, monien ominaisuuksien, äänestämisen ja pienen muotoilun perusteella pääsimme näihin: (järjestys allekirjoittaneen mielipide)

1. Avoin asenne aikuisiin!

2. Lippukunnan organisaatio ja viestintä toimii

3. Lippukunnassa on käytössä toimiva pestijärjestelmä ja pestikuvaukset.

4. Lippukunnassa toimii aikuisluotsi tai joku muu aikuisista vastaava henkilö (esim. kummi tai mentori). Uudet aikuiset saavat suunnitelmallista ja henkilökohtaista tukea.

5. Lippukunnassa annetaan palautetta ja kiitetään säännöllisesti.

+ bonussijoille pääsivät vielä perehdytys ja aikuisten oma ohjelma.

Nyt alkava lippukuntien #partiokuntoon2016 ohjelma tähtää näitä kohti. Tarjoamme lippukunnille viikottain ohjeita, vinkkejä tai tehtäviä, joiden avulla lippukunta pääsee lähemmäksi näitä tavoitteita. Ja syksyllä uusien aikuisten ohjelman alkaessa lippukunta saa apua heidän tukemiseen, kouluttamiseen ja perehdyttämiseen.

Seuratkaa siis sivuja aktiivisesti ja ilmottautukaa mukaan!

Mitä odotamme uudelta aikuiselta?

Ratkaistaan partion suurin ongelma –tapahtuman työpajassa mietimme millaisia ominaisuuksia toivomme ja ehkä jopa vaadimme uudelta partioon tulevalta aikuiselta. Erilaisia kriteeteitä, pienempiä ja suurempia, löytyi monia. Kun rekrytoidaan partioon aikuisia, voidaan odottaa joitain tiettyjä ominaisuuksia, kuten halukkuutta ja motivaatiota tulla partioon. Kun rekrytoidaan jotain tiettyä pestiä varten voi ja kannattaakin miettiä soveltuvan henkilön ominaisuuksia vähän tarkemmin.

Kaikki listaamamme kriteerit eivät siis ole välttämättömiä tai edes tarpeellisia kaikissa hommissa (esimerkiksi sihteerille erätaidot eivät ole välttämätön ominaisuus).

– luonnossa liikkumista
– positiivista asennetta
– oma-aloitteisuus
– kyselevä, selvittäjä
– rohkeus astua epämukavuusalueelle
– Uskaltaa pyytää apua
– Sitoutuminen, tekee mitä lupaa
– pienikin asia riittää
– osaa olla aikuinen
– ajanhallinta hallussa, antaa omaa aikaa
– sosiaalinen, kommunikaatiotaito
– Suomen lain noudattaminen
– huumori
– joustavuus
– halu/taito toimia yhdessä
– ei ylisuojeleva, kyky sietää partiomenetelmää
– oma lapsi kuin muut lapset
– maalaisjärki
– oman motivaation tiedostaminen

Työstimme näiden pohjalta uusille aikuisille suunnattua #partiokuntoon2016 treeniohjelmaa ja mietimme mitkä ominaisuudet ovat partioaikuiselle välttämättömiä ja mitä kannattaisi kehittää alkutaipaleella. Keksimme neljä teemaa (vähän niinkuin lihasryhmää), joiden kehittämiseen aikuisten treeniohjelma rakentuu:

– Partiotaidot, eli käytännön tekeminen ja erätaidot.

– ”Kyky sietää partiomenetelmää”, eli kuinka annetaan lasten kokeilla ja oppia, päättää itse ja epäonnistuakin ja muutenkin partiomenetelmän sisäistäminen.

– Halu kehittyä, oppia ja poistua mukavuusalueelta.

– Lippukuntaan integroituminen, joka ei varsinaisesti tullut aikuisten kriteereiden kautta, mutta on meidän mielestämme ehdottoman tärkeää, että lippukunta tulee tutuksi ja sieltä löytyy oma paikka.

Näistä teemoista rakentuu siis aikuisten #partiokuntoon2016, joka alkaa elokuussa. Kannattaa pysyä kuulolla ja rekrytoida aikuisia mukaan!