Kun piirilehti ei enää riitä

Viimeisten vuosien aikana viestintä­kanavien kirjo on laajentunut hurjasti. Partionkin on mahdollista tavoittaa uusia yleisöjä, potentiaalisia ei-vielä-partiolaisia, näkymällä aktiivisesti so­siaalisessa mediassa. Lapin Partio­laisten tapahtumissa viestintään on alettu panostaa uudella tavalla: piirilei­ri Loimu, talvi­kisat Wäylä ja partiotah­ti Ruoktu ovat suunnitelmallisesti otta­neet somefiidejä haltuun.

Mi­tä someviestintään panostaminen vaa­tii ja mitä siitä voi hyötyä? 

Wäylän viestintäpäällikkö Henna Pel­to­niemi kertoo viestintäpestille olleen käytännölliset syyt. ”Olen itse etälip­pukuntalainen ja mietin, miten voisin auttaa kisaorganisaatiota ja kotilippu­kuntaani kauempaa. Viestintä oli siinä mielessä helppo ratkaisu.” Kisaorgani­saatio antoi Hennalle vapaat kädet to­teuttaa Wäylän viestintää. ”Taisi heil­lekin tulla vähän yllätyksenä, mitä kaikkea keksittiin”, Henna naurahtaa. Wäylässä panostettiin kisojen net­tisivujen lisäksi Facebookiin ja tuoreimpaan somehittiin Periscopeen. Jälkimmäisessä riitti katsojia jopa ympäri maailman: lappilaista partiota seurat­tiin Turkkia ja Venäjää myöten.

Henna listaa onnistuneen viestinnän lähtökohdaksi lippukunnan innostuk­sen ja halun viestimiseen sekä järjestä­vän organisaation tuen. Viestintää ei myöskään kannata jättää yhden ihmi­sen tehtäväksi, vaan jakaa siitä palasia erityisesti samoajille ja vaeltajille, joilla on monesti some hallussa. Näin vies­tinnälliset taidot siirtyvät eteen­päin.

Motivaatio näkyvälle viestinnälle on pt-kisojen osalta helppo löytää: kisavar­tioiden määrä ei ole Lapissa päätä hui­mannut. Moni partiolainen ei välttä­mättä tiedäkään, mitä kaikkea kisoissa tehdään. Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa ja näin kisainnostuskin le­viää eteenpäin. Wäylään saatiin innos­tettua Lapin mittakaavassa iso joukko vartioita ja ennakkomarkkinoinnilla oli tässä keskeinen rooli. Tehokkaalla viestinnällisellä loppukirillä lähtövii­valle saatiin lopulta 14 kisavartiota.

Kisojen aikainen viestintä on myös ki­sailijoiden kannalta mukavaa. ”Minua on monesti kisaillessa harmittanut, et­tä kisoista on jäänyt hyvin vähän kuva­muistoja. Nyt oli hienoa, että kisaor­ganisaatio pystyi tarjoamaan niitä ki­sailijoille, kun rasteilla järjestäjät räp­sivät reippaasti kuvia”, Henna huo­mauttaa. Viestinnän ei myöskään tar­vitse olla välineurheilua.

”Suuri osa Wäylänkin kuvista on ku­vattu puhelimilla. Niiden kamerat ovat nykyään niin laadukkaita, että välttä­mättä järjestelmäkame­roita ei tarvita.”

Somessa ei ole kuitenkaan kyse ainoas­taan ei-vielä-partiolaisten tavoittami­sesta. ”Tavoitteena oli näkyä nuorten maailmassa, heidän käyttämissään viestintäkanavissa. Scout-Info ja piirin nettisivut eivät enää riitä kaikkien jä­senten tavoittamiseen, kun nuoret löy­tävät tiedon ja inspiraation yhä useam­min vaikkapa Periscopesta ja Instagra­mista”, Henna miettii.

Viestintäurakka oli Hennan mielestä kokonaisuudessaan melko työläs, mut­ta ei missään nimessä menetettyä ai­kaa, sillä pestiä siivitti kova halu auttaa kisajärjestelyissä sekä toive siitä, että aktiivisesta viestinnästä jää jälki lippukunnan viestintäkulttuuriin jatkossakin.


Juttu on ilmestynyt alunperin Lapin Scout-info piirilehdessä, ja sen on kirjoittanut Annakaisa Tikkinen haastateltuaan Henna Peltoniemeä. Kiitos Lappiin juttuvinkistä!

(korjattu 19.4. kirjoittaja oikeaksi, pahoittelut)

Kuva on Lapin partiolaisten Wäylä talvisista PT-kisoista, jotka järjestetään Torniossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *