Avainsana-arkisto: vapaaehtoiset

Teidän lippukunnasta parempi paikka tehdä vapaaehtoistyötä?

Kuva: Joel Forsman

Toimiva ja aktiivinen lippukunta tarvitsee innostuneita ja motivoituneita johtajia. Sen takia haluamme partiossa panostaa vapaaehtoisiin ja tehdä partiosta parhaan paikan tehdä vapaaehtoistyötä.

Paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kyselyn avulla selvitetään, minkälaista partiossa on toimia vapaaehtoisena. Kyselyn tulosten avulla näet, missä sinun lippukunnassasi on onnistuttu ja missä on parantamisen varaa. Kysely lähetään kaikille 15 vuotta täyttäneille partiolaisille.

Kyselyn avulla lippukuntasi saa tietoa siitä, miten lippukunnan pesteissä toimivat vapaaehtoiset viihtyvät. Kyselyn tuloksia voi käyttää keskustelun herättäjänä ja pohtia, mitä voitaisiin tehdä, että meidän lippukunnassa olisi kaikkien mukavampi toimia.

Jos kyselyn perusteella vapaaehtoiset esimerkiksi kokevat, että eivät saa tarpeeksi kannustusta tai palautetta, voidaan lippukunnassa panostaa erityisesti palautteenantoon ja varata kokouksesta aikaa siihen. Tarjoamme tulosten lisäksi myös käytännön vinkkejä siihen, miten toimintaa voi kehittää.

Kysely on lähetetty kaikille 15 vuotta täyttäneille suoraan sähköpostiin. Aiemmin kyselyssä oli pieniä ongelmia, koska niin moni pyrki vastaamaan siihen samaan aikaan. Jos kysely ei ensimmäisellä yrityksellä siis toiminut, toivomme että kokeilet vielä uudelleen.

Vastausaikaa on 22. huhtikuuta saakka. Arvomme kaikkien vastanneiden kesken kolme 30 euron arvoista Scandinavian Outdoorin lahjakorttia.

Muista kannustaa vastaamaan kyselyyn myös omassa lippukunnassasi, niin vastaajia kertyy enemmän ja saatte tuloksista enemmän irti! Hyödynnä siis omat tapahtumat, someryhmät ja sähköpostilistat markkinoinnissa! Voitte myös käyttää yhteisestä kokouksesta tai koulutuksesta hetken kyselyyn vastaamiseen.

Toimitamme tulokset lippukuntiin syksyn alussa ja samalla jaamme myös vinkkejä, joiden avulla lippukunnan toimintaa voi kehittää. Yhteenvedosta ei voi tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Vastaa kyselyyn täällä!

Lippukuntien treenivinkki nro 8 – Lisää tekijöitä

#Partiokuntoon2016 ohjelma tavoittelee lisää uusia aikusia partioon. Meidän mielestämme on erityisen tärkeää saada aikuisia lippukuntiin toteuttamaan laadukasta partiotoimintaa ja auttamaan tarvittavissa hommissa. Tuntuuko tekijöiden löytäminen hankalalta? Tai ettekö osaa hyödyntää vähän kiinnostuneita lasten vanhempia kunnolla?

Kokeilkaa vaikka tätä Pääkaupunkiseudun Partiolaisten aikuiskyselyä! Se on helppoa:
1. Jaa uusille tulijoille ja lasten vanhemmille kyselylomake tai tee samantyylinen sähköinen versio.
2. Aloita Excel-rekisteri, jonne keräätte mistä hommista kukakin on kiinnostunut.
3. Tarkistakaa listasta kun kaipaatte tekijöitä.

Muistakaa pyytää näitä aikuisia apuun! Pelkkä lomakkeen täyttäminen ei aktivoi kenestäkään tekijää. Henkilökohtainen kysyminen on ehkä tehokkain tapa saada mukaan vapaaehtoistoimintaan.
Tämän ja muut PäPa:n aikuisrekryn tukimateriaalit löydät Purkistahttps://purkki.partio.fi/aikuisrekry. Aiemmista treenivinkeistämme voit myös muistella erilaisia tapoja ja paikkoja rekrytoida.

Markkinoi kunto-ohjelmaa aikuisille! -vko 25 treenivinkki

Uusille ja partioon pitkän tauon jälkeen palaaville aikuisille suunnattu #partiokuntoon2016 treeniohjelma alkaa elokuussa. Mukaan voi ilmoittautua jo nyt ja ilmoittautumismahdollisuus jatkuu koko ohjelman keston ajan. Ilmoittautumalla osallistujat saavat treenit suoraan sähköpostiinsa ja saavat toivottavasti myös kustuja alueellisiin tapaamisiin.

No mutta, mitä ohjelma sisältää ja miten sitä voisi markkinoida?

Teimme flyerin, jota voitte jakaa kohdatessanne partiosta kiinnostuneita aikuisia tai kun houkuttelette aikuisia mukaan toimintaan. Aikuisia kannattaa kannustaa ilmoittautumaan, osoite löytyy flyerista. Lataa esite aikuisille tästä tai tästä! Treeniohjelma on mahtava tapa aloittaa partion harrastaminen.

Aikuisten treeni alkaa viikolla 33 ja jatkuu toukokuuhun 2016. Tavoitteena on perehdyttää osallistujat partioon, tutustuttaa heidät uuteen lippukuntaansa, saada vertaistukea muilta uusilta aikuisilta ja löytää itselle sopiva partiopesti. Luvassa on perusasiaa partiosta, partiosanastoa ja partiomenetelmää, unohtamatta kuitenkaan vaahtokarkkien paistoa, pääkallon kokkaamista tai rinkan pakkaamista.

Treeniohjelma antaa neuvoja ja kannustaa tehtävien avulla opettelemaan uutta ja tutustumaan lippukuntaan. Samanaikaisesti pyörivä lippukuntien ohjelma opastaa lippukuntia aikuisten ohjelman tukemisessa ja oman toimintansa kehittämisessä. (Lippukunta, ilmoittaudu täältä!)

 

#partiokuntoon2016 jää kesätauolle ja samalla myös blogi hiljenee hetkeksi. Palataan elokuussa! Kesällä on hyvää aikaa lukea vanhoja juttuja ja lähettää meille juttuideoita.

Pestatkaa aikuisluotsi -vko 23 treenivinkki

Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaohjelmassa aikuisilla on tärkeä rooli luotseina. Luotsi auttaa toiminnan suunnittelussa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Luotsi on mukana käsittelemässä ryhmässä nousevia vaikeita aiheita ja toimii silloin kun häntä tarvitaan. Tuen tulisi olla jatkuvaa, säännöllistä ja tarvittaessa saatavilla.

Myös aikuiset, etenkin uudet, juuri partioon liittyneet tarvitsevat suunnitelmallista tukea ja ohjausta. Jonkun luottotyypin johon voi tutustua ja joka huolehtii yhteydenpidosta, koulutuksesta ja partiokulttuuriin tutustuttamisesta. Jos koko lippukunnan johtajisto on yhteisvastuussa uusista aikuisista, saattaa käydä niin ettei kukaan muista huolehtia heistä riittävästi. Aikuiselle tilanne on sekava ja yhteydenottaminen tai kysyminen saattaa olla vaikeaa jos yhtä yhteyshenkilöä ei ole. Partion alkutaipaleella on tärkeää, että joku muistaa pyytää mukaan tapahtumiin ja kertoa niistä riittävän paljon tietoa.

Vaeltajaohjelmassa luotsin tehtävä on ohjata vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista. #partiokuntoon2016 ohjelmassa kannustetaan myös uusia aikuisia asettamaan henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnataan niitä kohti. On tärkeää ja hyödyllistä että lippukunnasta uusi aikuinenkin saa tukea tavoitteiden saavuttamiseen ja niitä voidaan miettiä yhdessä.

Luotsi, tutor, kummi – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Aikuisluotsia ei ole määritelty partio-ohjelmassa eikä virallista nimikettä ole. Tässä yhteydessä me olemme päättäneet puhua aikuisluotsista, mutta lippukunnassa voidaan päättää käyttää juuri teille sopivaa nimikettä. Uusien aikuisten tukeminen järjestelmällisesti on tärkeä osa #partiokuntoon2016 ohjelmaa ja tulemme jatkossa ohjaamaan lippukuntia pestin perustamisessa ja toiminnassa.

Pitäisikö teidänkin pestata aikuisluotsi, tai muu vastaava tukihenkilö? Joku, joka ottaa uudet lippukuntaan liittyvät aikuiset vastaan, pitää yhteyttä, esittelee partiota, ihmisiä ja lippukuntaa ja on kiinnostunut aikuisen tavoitteista, osaamisesta ja koulutustarpeesta. Suosittelemme! Luotsin olisi hyvä olla toimintavalmiudessa heti elokuussa kun uudet aikuiset tulevat mukaan toimintaan a aikuisten #partiokuntoon2016 ohjelma alkaa.

Kuva: Pohjanmaan Partiolaiset, kuvaaja: Janne Seppänen
Lähteet: Suomen Partiolaiset 2008. Partiojohtajan käsikirja.

Tapoja ja paikkoja rekrytoida – vko21 treenivinkki

Viime viikolla mietittiin lippukunnassa olevia avoimia pestejä, mutta mistä niihin löytyisi tekijät? Rekrytointia voi tehdä monella eri tapaa. Kannattaa miettiä pestin tarpeisiin ja teidän toimintaanne sopivin tapa. Kannattaa myös rohkeasti kokeilla uutta eikä aina tehdä samalla kaavalla. Usean eri kanavan käyttäminen samanaikaisesti on tehokkainta.

Tässä esimerkkejä hyvistä rekrytointitavoista:

  • Kysy vanhoja johtajia ja pidä muutenkin heidät säännöllisesti kartalla lippukunnan asioista esim. lähettämällä lippukuntalehteä tai lippukunnan uutiskirjettä ja päivittämällä sosiaalista mediaa ahkerasti. Sopiva pesti ja oikealla hetkellä kysyminen saattaa tuoda takaisin aktiivisen harrastamisen pariin. Muistakaa kertoa pienistäkin tavoista auttaa.
  • Tapahtumat / julkisuustempaukset. Paikallisnäkyvyys on hyväksi ihan jo lippukunnan tunnettuuden vuoksi. Vaikkei kaikki tapahtumat toisikaan uusia jäseniä, tietoisuuden lisääntyminen saattaa vielä myöhemmin tulla hyödyksi. Tapahtumissa kannattaa haastaa aikuisia lähtemään mukaan ja tarttua jokaiseen pieneenkin kiinnostukseen. Ottakaa haltuunne alueenne tapahtumat, harrastemessut ja markkinat tai pitäkää vaikka ravintolaa Ravintolapäivänä.
  • Lasten vanhemmat, esitelkää heille toimintaa ja vakuuttakaa partion hienoudesta. Kutsukaa vanhemmat vaikka kesäleirille ja käyttäkää sitä rekrytointiin. Pääkaupunkiseudun partiolaiset kertovat mitä tutustuttaminen voi olla.
  • Mainokset ilmoitustauluilla on vanha klassikko, mutta toimii edelleen. Kannattaa miettiä missä teidän tavoittelemanne ihmiset liikkuvat ja hyödyntää näitä partioviikolle tehtyjä julistepohjia ja käyntikortteja.
  • Jutut ja mainokset paikallislehdissä. Saisiko teidän paikallislehteenne jutun siitä millaista partio on aikuisena? Tai toisiko mainos aloitustempauksesta lisää osallistujia? Reilu vuosi sitten Hesarissa kerrottiin kuinka aikuiset liittyvät partioon, ota mallia!
  • ”Lainaa partiolainen”. Onko paikkakunnallanne oppilaitoksia joissa voisi olla paikkakuntaa vaihtaneita partiolaisia?
  • Avoimet ovet kololla / kämpällä
  • Nettisivut ja some kannattaa pitää ajan tasalla rekrytointi-ilmoituksista ja kertoa kaikille avoimista tehtävistä.

Unohtuiko jotain? Näiden tueksi kannattaa lukea markkinoinnin viisi kultaista sääntöä ja pistää hösseliksi. Ensi viikolle lupaan vielä oman juttunsa verkostometodista, jota hyödynnetään ainakin Englannissa ja Ruotsissa menestyksekkäästi.

Aiemmin julkaistuista jutuista löytyy Euran Peurojen onnistumisesta, jossa osansa oli ainakin paikallisnäkyvyydellä, somella, nettisivuilla, lehtijutulla ja aloitustempauksella.

Kuva: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset