Avainsana-arkisto: perhepartio

Perhepartiolla lisää sudenpentuja ja uusia aikuisia?

Mikä perhepartio? Mikaelin Sinikelloissa käynnistettiin keväällä perhepartio-toimintaa yhden johtajan Ko-Gi-tehtävänä. Perhepartion kohderyhmänä ovat alle kouluikäiset lapset, alaikärajaa ei periaatteessa ole. Lapset osallistuvat kaikkiin tapaamisiin yhdessä vanhemman tai vanhempiensa kanssa, mikä helpottaa huomattavasti johtajia ja toiminnan suunnittelua.

Vaikka lippukunta on tyttölippukunta, perhepartioon ovat tervetulleita tytöt ja pojat, isät ja äidit. Ajatuksena on tulevaisuudessa ohjata sudenpentuiän tavoittaneet pojat läheiseen poikalippukuntaan. Tapaamisia on noin kerran kuussa, yleensä tunti kerrallaan sunnuntaisin, joskus lähdetään useammaksi tunniksi retkeilemään. Perhepartiotoimintaa vetää pääasiassa kaksi aikuista johtajaa, joilla on alle kouluikäisiä lapsia. Ensimmäinen puoli vuotta perhepartiossa on ilmainen kokeilu retkiä lukuun ottamatta, jatkossa perhepartiolaisilta peritään lippukunnan omaa jäsenmaksua. Vanhemmat saavat liittyä jäseniksi, mutta sitä ei suoraa edellytetä.

Miten liikkeelle? Perhepartiota mainostettiin Turussa järjestetyillä lapsiperheille suunnatuilla Ipanahipat-messuilla. Messuilta mukaan saatiin 8 perhettä. Lisäksi toimintaa on mainostettu lippukunnan nettisivuilla ja Facebook-sivuilla. Jos ryhmän kokoa halutaan jossain kohdassa kasvattaa, on suunnitelmissa viedä mainoksia lähipäiväkoteihin ja seurakunnan kerhoihin.

Miksi? Monipuolisesta ja aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta uusia sudenpentuja tulee lippukuntaan toivottua vähemmän. Usein syynä tuntuu olevan se, että lapsilla on jo 7-vuotiaina niin monta harrastusta, ettei partio mahdu enää kalenteriin. Perhepartiolla yritetään houkutella lapset partion pariin jo aiemmin ja siten perhepartio toimisi yhtenä lisärekrytointivälineenä. Koska vanhemmat ovat lastensa mukana perhepartiossa, voi jostain vanhemmasta saada innostettua uuden johtajan tai ainakin apukäden. Tai vähintään vanhemmille muodostuu parempi käsitys siitä, mitä partio on, jolloin lapsen harrastuksen tukeminen on helpompaa.

Kuvassa perhepartiolaisia mukana lippukunnan retkellä. Perhepartion perusteista on kerrottu aiemmin julkaistussa tekstissä. Kaikki jutut aiheesta löydät perhepartio avainsanan takaa.

Kirjoittajana Hilla, eli Mikaelin Sinikellojen lippukunnanjohtaja Maria Ruohola.

Mitä on perhepartio?

”Perhepartio on vähän kuin partiotoiminnan eskari, jonka jälkeen lapsen on helppo tulla säännölliseen partiotoimintaan mukaan”

Perhepartioryhmiä on monessa lippukunnassa ja kiinnostus niitä kohtaan tuntuu olevan kova. Päätimme selventää mitä perhepartio on ja mitä toiminnassa tulisi ottaa huomioon.

Kenelle?

 • Alle kouluikäisille lapsille, yhdessä huoltajiensa kanssa
 • Perhepartiotoiminta on ”Pienten lasten partiota”, joka ei ole osa virallista partio-ohjelmaa

Miksi?

 • Perhepartion tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartiotoiminta mahdollistaa vanhemmille mukavan yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti.
 • Perhepartion tarkoituksena on tarjota entisille partiolaisille mahdollisuus palata takaisin partiotoimintaan jo ennen kuin heidän omat lapsensa aloittavat oman partiopolkunsa sudenpentuina seitsemän vuoden iässä.
 • Perhepartio tarjoaa myös partiosta kiinnostuneille lapsiperheille paikan, jossa partioon voivat tutustua sekä lapset että aikuiset.
 • Perhepartion myötä aikuiset pääsevät mukaan ja pysyvät tiiviimmin mukana lippukunnan toiminnassa.

Miten?

 • Perhepartio voi kokoontua lippukunnan harkinnan mukaan. Yleistä on, että perhepartio kokoontuu kerran kuussa.
 • Perhepartion vetäjäksi sopii hyvin lippukunnan johtaja, jolla on itselläänkin alle kouluikäisiä lapsia. Perhepartiota ja kokoontumiskertoja voi toki vetää myös joku muu aikuinen.
 • Vastuu tapaamisista kiertää aikuisten kesken, mutta kynnys lähteä mukaan pidetään matalana. perheet ideoivat ja suunnittelevat yhdessä kertojen aiheet (esim. luonnontutkiminen, taskulamppuretki, seikkailurata)
  • Halutessaan perheen aikuiset (ja alle kouluikäiset lapset) voivat liittyä Suomen Partiolaisten – Finland Scouter ry:n sekä samalla partiopiirin ja lippukunnan jäseniksi.
  • Lippukunta voi halutessaan kerätä omaa jäsenmaksua perhepartiolaisilta kattamaan aiheutuneet kulut. Myös tapahtumakohtainen tai toimintakausikohtainen maksu voi olla sopiva. Perhepartio ei saa kuluttaa lippukunnan partio-ohjelman toteuttamiseen käytettäviä varoja.
  • On lippukunnan omassa harkinnassa ovatko perhepartiolaiset virallisesti lippukunnan jäseniä. Tärkeää on kuitenkin huomata, että osallistuessaan lippukunnan yhteisiin tilaisuuksiin perhepartiolaiset eivät saa kokea itseään ulkopuolisiksi.
   • Perhepartiolaisille saa antaa partiohuivin. Monessa lippukunnassa on haluttu säästää huivin saanti sudenpentulupauksenantoon. Tässä tapauksessa perhepartiolla voi olla oma huivi (esim. lippukunnan huivi ilman merkkiä tai tavallinen sininen partiohuivi) tai jokin muu lippukunnan tunnus. On myös mahdollista kehittää sudenpentujen lupauksenantoon uusia perinteitä, jolloin huivin saaminen ei olisikaan siinä kohdassa niin tärkeässä roolissa.

Mitä?

   • Perhepartio tarjoaa esimakua siitä, mitä yli 7-vuotiaat ja aikuiset voivat partiossa tehdä.
   • Perhepartiossa tutustutaan toisiinsa, muihin partiolaisiin, partiolaisten perinteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin leppoisassa tahdissa, ilman pakkotahtisuutta.
   • Perhepartiossa tehdään retkiä, leikkejä, askartelua sekä puuhaa lapsille ja aikuisille.
   • Perhepartio on partiohauskaa sisällä ja ulkona, lähellä ja kaukana koko perheellä.
   • Perhepartiolaisilla on mahdollisuus osallistua lippukunnan järjestämiin tilaisuuksiin, leireille, tapahtumiin ja tempauksiin.
   • Perhepartiossa ei haluta viedä sudenpentuikäkauden uutuudenviehätystä ja partio-ohjelman mukaiset aktiviteetit ja kokemukset säästetään sudari-ikään. Partiomaisuus kuitenkin muistetaan ja partioperinteitä ylläpidetään.

Kuka on vastuussa?

 • Partiovakuutus on voimassa jäsenillä.
 • Evp-vakuutus koskee vain partioon tutustujia, ei säännöllisessä toiminnassa mukana olevia.
 • Lapset ovat vanhempiensa vastuulla.
 • Jos joku perhepartion aikuisista vetää ohjelmaa (ei jäsen) ja jotain sattuu, lippukunta ei ole vastuussa. Vastuuhenkilön olisi siis hyvä olla lippukunnan jäsen.

 Pähkinänkuoressa tärkeimmät:

Perhepartio on alle kouluikäisille lapsille ja heidän huoltajilleen järjestettyä partiomaista toimintaa.

SP:stä ei tarjota materiaalia tähän toimintaan, ei ole osa virallista partio-ohjelmaa, eikä perhepartion kuulu käyttää sudenpentuohjelmaa.

Lippukunnan ensisijainen tarkoitus on järjestää kasvattavaa toimintaa kohderyhmälle eli 7 – 22 –vuotiaille. Perhepartio ei saa syödä tätä resurssia.

Perhepartiolaiset voivat lippukunnan halutessa liittyä jäseniksi lippukuntaan ja maksaa jäsenmaksun. Perhepartiolaisille saa antaa huivin. Nämä asiat ovat ensisijaisesti lippukunnan päätettävissä.

Perhepartiota kannattaa järjestää, koska

   • lapset tutustuvat partioon ja sudenpentuna on matalampi kynnys tulla mukaan
   • entiset partiolaiset on helppo saada takaisin mukaan omien lasten kanssa touhuamaan
   • keino pitää pienten lasten partiovanhemmat mukana lippukunnan toiminnassa
   • partiota tuntemattomat aikuiset tutustuvat partioon ja kynnys tulla mukaan muuhunkin toimintaan on pienempi

Blogista löytyy jo juttu perhepartiosta Lempäälässä, josta löydät muun muassa toimintavinkkejä. sekä juttua Mikaelin Sinikelloissa käynnistyneestä perhepartiosta.

 Onko teillä perhepartiota? Kerro kommenteissa ja laita vaikka lisätietolinkki mukaan!

Kirjoittajana Suomen Partiolaisten kasvatusvaliokunta. Kuva: Maria Ruohola.

 

Mitä vanhemmat voivat tehdä leirillä?

”Retkikirjeessä kysyttiin, kuinka monta aikuista partiolaisen perheestä ilmoittautuu mukaan. Paikalla oli reilut parikymmentä lasta ja kymmenisen vanhempaa – siis noin joka toisesta perheestä yksi aikuinen. Leirin johtajina toimi viisi 13–17-vuotiasta partiolaista ja kaksi täysi-ikäistä johtajaa. Johtajat kertoivat, että lippukunnassa on yleistä kutsua nuorimpien partioryhmien lasten vanhemmat mukaan retkelle. Vanhemmista on apua leirillä, ja samalla he oppivat, mistä partiossa on kyse.”

Lue lisää onnistuneesta vanhempien roolittamisesta leirillä Partiojohtajaja -lehdestä!

Perhepartiota kuukausittain Lempäälässä

Lempäälän Erä-Pirkkojen ja Kanavan Vartijoiden kuukausittainen perhepartio sai alkunsa, kun kevään 2013 toimintasuunnitelmaa tehtäessä pohdittiin, kuinka avata sitä mitä partiossa tehdään ei partiossa oleville. Samaan aikaan todettiin, että uusia aikuisia tarvittaisiin mukaan apukäsiksi niin leireille, retkille kuin kolo-iltoihin. Usein kynnys lähteä oman lapsen harrastukseen mukaan on kylmiltään  korkea. Tästä syntyi ajatus kuukausitapahtumista.

Vuonna 2013 Erpi ja Kava lanseerasi kuukausittaiset koko lippukunnan tapahtumat. Näitä suunniteltaessa huomattiin, että oikeastaan lähes joka kuukausi meillä oli jo tällainen. Tarvittiin siis vain muutamia uusia tapahtumia ja perinteisten jo kalenterissa olevien tapahtumien kohderyhmän laventamista.  Tapahtumia markkinoitiin hyvissä ajoin ja ryhmien toimintasuunnitelmiin merkittiin tapahtumat jo kauden alussa.

Kun vuosi saatiin päätökseen, nousi idea, voisiko tapahtumia markkinoida enemmänkin perhepartio-malilla? Markkinoitaisiin tapahtumiamme koko perheelle sopivaksi ja mukaan saisi ottaa myös kaverit tai vaikka isovanhemmat.

Perhepartiomalli on saanut hyvän vastaanoton lippukunnissa. Kuukausittainen tapahtuma keventää viikkotoimintaa, kun kerran kuussa pidetään isompi tapahtuma, joka suunnitellaan ja toteutetaan isommalla porukalla. Perhepartiomalli tarjoaa myös mahdollisuuden tehdä erilaisia asioita, kuin mitä kolo-illoissa on aikaa tehdä muutaman aikuisen johtajan kanssa.

Myös palaute partiolaisten vanhemmilta ovat olleet rohkaisevia, kun on ollut aikaa jututtaa oman lapsen ryhmänjohtajaa tai tutustua muihin johtajiin. Usein kun tällainen aika on tiukilla arki-iltoina kololla. Partio on tullut monelle myös paljon tutummaksi ja on ollut helpompi lähteä mukaan retkille ja leireille.

Vuonna 2014 pidettiin seuraavanlaisia perhepartio-tapahtumia:

 • talvileiriviikonloppu
 • rusettiluistelua ystävänpäivän merkeissä
 • lautapeli-ilta
 • kaupunki-kisa
 • kauden päätösretki
 • suurjuhla
 • partion aloitustapahtuma
 • suunnistus-ilta
 • syysleiriviikonloppu
 • sauna- ja nuotioilta
 • Kavan perinteiset syysmaastomestaruuskisat
 • Itsenäisyyspäivän kirkko ja lupauksenanto-tilaisuus

Kuva lokakuun perhepartiotapaamisesta sauna-illasta Tervajärven leirikeskuksesta Lempäälästä, johon osallistui kaikenkaikkian noin 50 henkeä

Kirjoittajina Riina Aspila Erä-Pirkoista sekä Markus Perko ja Jarno Siltanen Kanavan Vartijoista. 

Lisää lippukunnista: http://www.lempaalapartio.info ja Facebookissa.