Avainsana-arkisto: Parempi lippukunta

Lippukunnan avainjohtajille vertaistukea, valmennusta ja koulutusta

Lippukunnanjohtaja yhdessä pestijohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa ovat lippukunnan avainjohtajat. Kun he onnistuvat pestissään, lippukunta porskuttaa vaivattomasti eteenpäin. Siksi tämä kolmikko on myös piirin ja keskusjärjestön lippukuntatuen erityisen huomion kohteena.

Lippukunnan avainkolmikkoa tukee oman alueen aluetiimi, joka koostuu kolmesta valmentajasta. Lippukuntavalmentaja korvaa alueohjaajan ja hänestä tulee lippukunnanjohtajan tuki ja turva. Uusina pesteinä aluetiimissä aloittavat ohjelma- ja pestausvalmentaja, jotka tukevat alueensa ohjelma- ja pestijohtajia. Aluetiimit ja valmentajat aloittavat toimintansa ensi vuoden alussa. Näin:

lpk-tyypit-valmentajat-johtamisalueet

Valmentajat tukevat lippukunnan johtajia tutuilla menetelmillä: kahdenkeskisillä tai porukalle järjestettävillä valmennustapaamisilla ja alueellisilla vertaistukitapaamisilla. Tuttujen lippukunnanjohtajien aluetapaamisten rinnalle tulevat omat aluetapaamiset myös pestijohtajille ja ohjelmajohtajille. Aluetapaamisissa saadaan tukea ja ideoita omaan pestiin alueen toisilta johtajilta sekä suunnitellaan ja koordinoidaan alueella yhteisesti toteutettavia tapahtumia ja tempauksia.

Koulutusta tarjolla ensi vuoden puolella

Ensi vuoden aikana starttaavat myös piirien järjestämät ohjelmajohtajien ja pestijohtajien uudet koulutukset. Nämä koulutukset on räätälöity ohjelma- ja pestijohtajien tarpeisiin ja ne antavat tukea muun muassa partio-ohjelman toteuttamiseen ja kasvatustavoitteiden saavuttamiseen sekä aikuisten johtamiseen ja pestaamiseen. Lippukunnanjohtajan koulutusta on myös päivitetty vastaamaan uudistuksen myötä päivittynyttä lippukunnan vastuunjakoa

Parempi lippukunta!

Valmentajat auttavat lippukuntia kehittymään kohti tavoitteita, joista sovitaan yhdessä lippukunnan johtajien kanssa. Ne liittyvät sekä partion yhteisten päämärien saavuttamiseen eli partion strategiaan että siihen, mikä on yhteinen ajatuksemme  hyvästä lippukuntatoiminnasta. Vaikka jokainen lippukunta on, ja sen pitääkin olla, omanlaisensa, yhdistää kaikkia pyrkimys tehdä partiota laadukkaasti ja kivasti ja kehittyä toiminnan järjestämisessä, ihmisten johtamisessa ja lippukunnan toiminnan sujuvuudessa.

hyvassa-lippukunnassa-jengikuva

Lippukuntaa johdetaan

 • lippukunnassa on toimiva hallitus, joka suunnittelee, kehittää ja arvioi toimintaa
 • Viestintä toimii ja siihen on välineitä. Viestintä tavoittaa tarkoituksenmukaisesti lippukunnan johtajiston, lapset ja nuoret sekä näiden vanhemmat.
 • Lippukunta osaa markkinoida toimintaansa, ja on esillä alueellaan
 • Lippukunnalla on yhteistyötä muidenkin kanssa (alue, piiri, kaupunki, srk, muut järjestöt) ja halua vaikuttaa toimintaympäristöönsä.
 • Lippukunnalla on riittävät taloudelliset ja materiaaliset resurssit ja hyvä taloudenpito > kunnossa oleva kirjanpito.
 • Lippukunnassa on tarpeeksi eri ikäisiä  jäseniä, jotta toiminta voidaan toteuttaa kaikille mukavasti. (Usein tämä tarkoittaa sitä, että lippukunnassa on vähintään 70 jäsentä)

Ihmisiä johdetaan

 • Toiminnassa on riittävästi eri-ikäisiä johtajia ja aikuisia, johtajia kasvaa ja he saavat tukea. Jokaisella ryhmänjohtajalla on nimetty tukeva aikuinen (luotsi, ikäkausivastaava). Kaikkien on hyvä toimia lippukunnassa.
 • Lippukunta käyttää partiopestiä ja johtajat saavat pestinmukaisen koulutuksen
 • Toimintaan tulee vuosittain eri-ikäisiä ja eri taustaisia uusia jäseniä.

Partio-ohjelman toteutumista johdetaan

 • Partio-ohjelman mukaista toimintaa kaikissa ikäkausissa, ja sitä järjestetään partiomenetelmän mukaisesti. (Ikäkausissa paikallinen väestörakenne huomioiden)
 • Jokaiselle 7­­-22–vuotiaalle on tarjolla oman ikäkautensa mukaista ohjelmaa

Rekrytointi valmentajapesteihin on tällä hetkellä käynnissä. Kenet teidän alueelta haluaisit valmentamaan juuri sinua kohti pestissä onnistumista, tai olisitko itse kiinnostunut auttamaan lippukuntien tärkeimpiä johtajia pääsemään parhaimpaansa ja kehittymään. Ole yhteydessä piirisi alueryhmään!

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Parempi lippukunta -teltta esittelee partion palveluja lippukunnille

Roihulla kannattaa varata parikin pientä taukohetkeä vierailuun Parempi lippukunta -teltalla, joka siljaitsee aivan leirisuoran päässä. Parempi lippukunta -teltalla esitellään partion palveluja lippukunnille, ja tarjolla on myös työpajoja lippukunnan, ihmisten ja partio-ohjelman johtamisen teemoista. Ja mikä parasta, kaikki teltalla esiteltävä on olemassa vielä kun leiri on enää kaunis muisto kännykän muistikortilla!

Tarjolla on monen mielenkiintoista settiä. Tsekkaa esimerkiksi Ulkomaanprojekti-työpaja, tule kuulemaan mahdollisuuksista lähteä kansainväliselle leirimatkalle tai tutustu partion johtajuusmalliin ja pestiavaimeen.

Voit klikata itsesi facetapahtumaan tästä.

lukkari_A3

Teltalta löytyy keskusjärjestön luottiksia ja työntekijöitä, joten ovesta kannattaa kaartaa sisään ja selvittää juuri se juttu, joka partiossa ihmetyttää tai mietityttää!

Tarjolla on tietoa mm. seuraavista aiheista:

Adventtikalenteri
Aikuisrekrytointi
Ei-vielä-partiolainen
Eräkummit antamassa potkua retkitoimintaan
Johtaminen partiossa
Jäsenkokous
Kansainvälinen partio
Ko-Gi -koulutus
Kuksa
Lapsen oikeudet kriisitilanteissa
Lions-yhteistyö
Lippukunnan johtaminen
Lippukunnanjohtajatapaaminen
Lippukuntaviisari
Lippukuntien Yhteisvastuuhankkeet
Luotsit lippukunnassa
Materiaalipankki
Meripartiotoiminta
Metsäohjelma
Monimuotoisuuspeli
Nothamn 2018
Parempi lippukunta -blogi
Parempimaailma.fi
Partioaiheiset opinnäytetyöt
Partioasujen merkkiohjeet ja merkkien symboliikka
Partiokoulutus
Partiolukiot
Partion paluumuuttaja
Partion somekanavat
Partioon tutustujat
Partiopotentiaali
Partiotaitokilpailut
Pestiavain
Päivittynyt samoajaohjelma
Päivittynyt vaeltajaohjelma
Ratkaisuja
Samoajien ROK-koulutus
Satahanka XII
Sisupartio
SP:n viestintäkanavat
Suomi 100 vuotta
Sähköiset osaamismerkit
Tapahtumien tekeminen Kuksaan
Terkku-kurssi
Tontut
Turvallisesti yhdessä
Turvallisuusohjeet
Ulkomaanmatkat partiossa
Vaeltajavalkeat 2016
Vaeltajien Suomi-projekti
Vaeltajien ulkomaanprojekti
Value Based Leadership Suomeen
Varusmiesten partiotapaamiset

Jos et ehdi mukaan jokaiseen juttuun, ei hätää. Useimmista aiheista saat lukea tästä blogista olennaisimman tiedon leirin jälkeen.

Nähdään Roihulla!

parempi_lpk_logo_SVE1

 

Tallenna