Avainsana-arkisto: Parempi lippukunta

Päivitetty työnjako: Mitä miettivät lippukunnanjohtajat?

Ensi vuoden aikana otetaan käyttöön päivitettyjä pestejä jakamaan lippukunnanjohtajan taakkaa lippukunnan johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Tältä sivulta löytyvät tiedot uusista pesteistä ja työnjaosta.

Näin vastasivat uusmaalaiset lippukunnanjohtajat Jani, Sanna ja Tirre, kun kysyttiin, mikä päivityksessä kolahti heille:

dia2

dia3

dia4

Tirren ajatuksista voit lukea hieman pidemmin myös tästä blogitekstistä.

Mitä ajatuksia pestit ja työnjako herättävät sun lippukunnassa? Kommentoi alle tai heitä meiliä yhteystietosivun kautta. Sieltä meili tupsahtaa SP:n aluetyöntekijän Annan laatikkoon.

Päivitetty työnjako: Kuokkalan Vetehisten kohdalla uudet pestit tulivat tarpeeseen

Uudistus lähti meillä lippukunnanjohtajasta – minusta. Tulin pestiuskoon. Heräsin siihen, kaikki lippukunnan ongelmat ratkaistaan ihmisillä. Onko lippukunnan tekijöitä rekrytty, perehdytetty, tuettu, koulutettu tarpeeksi? Ovatko oikeat tyypit tekemässä itseään motivoivia juttuja? Tietävätkö ihmiset, mitä heiltä odotetaan? Onko työnjako kaikille selkeää? Tämä on iso homma. Tähän tarvitaan ukkeli, esimerkiksi se pestijohtaja. Lippukunnanjohtajana tunsin myös harteillani ne lukemattomat roolit ja vastuut, jotka eivät kuuluneet jollekin muulle. Tällaista pakettia en pystyisi enkä haluaisi myydä seuraajalleni.

Lähdin esittelemään uutta työnjakoa johtajistolle ja hallitukselle pikkuhiljaa. Ensimmäinen työnjako tehtiin heti: minä otin pestijohtajan roolia ja Förstini otti hallinnollisia tehtäviä. Motivaatiot osuivat nyt paremmin kohdilleen. Näkyvä, sovittu työnjako antoi heti lisää happea ja voimaa. Tänä syksynä tarkastelimme lippukuntaamme perusteellisesti ja totesimme, että uudet johtajapestit palvelevat meitä.

Roihun jäljiltä meillä oli ensimmäistä kertaa oikeasti toimivat ja koulutetut luotsit kaikissa ikäkausissa. Ikäkausivastaavia sekä suduille että seikkailijoille emme onnistuneet pestaamaan. Sen sijaan ohjelmajohtajan pestiin ilmoittautui kaksi suuremman kokonaisuuden hallitsemisesta kiinnostunutta nuorta. Otammekin siis käyttöön kiertävän vastaavan akelan ja sampon pestin ja luovumme ikäkausivastaavista. Ohjelmajohtajapari jakaa vastuuta keskenään. Johtajaneuvostosta tulee ohjelmajohtajien pelikenttä ja se keskittyy toimintaan. Hallitus ottaa katseen kauemmas tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin.

Miksi uudistui kolahti meille? Olemme entinen pieni lippukunta. Nopean kasvun jälkijäristyksissä haemme edelleen sopivia rakenteita eli muutos on normaali olotila. Johtajistoa on tullut ja tulee lisää. Haluamme pitää huolta tekijöistämme ja tulla tunnetuksi kivana paikkana tehdä partiota. Meripartiolippukunnassa osa johtajistostamme on hyvin veneilyyn ja miehistökoulutukseen suuntautunutta. Tämä yhdistettynä johtajistomme nopeaan uusiutumiseen edellyttää yhteisöllisyyteen panostamista, koulutusta ja kaikille selkeitä yhteisiä toimintatapoja. Ohjelmajohtajat saimme pestattua, koska se tarjosi paljon kokeneille nuorille johtajille sopivan kokoisen pestin. Näköalapaikan, jossa asiat ovat tuttuja ja hallittavia. Työnjako oli myös edellytys uudelle lippukunnanjohtajalle. Ja mikä tärkeintä: nyt voimme yhdessä johtaa lippukuntaa ja se on kivempaa – näin toivomme. Jännittävää nähdä.

Tirre Hentinen, Meripartiolippukunta Kuokkalan Vetehiset väistyvä lippukunnanjohtaja, tuleva pestijohtaja


Kuvassa Tirre ottamassa vastaan partiolupauksia. Kuvan on ottanut Jere Mustonen

Päivitetty työnjako: Vastaavan ikäkausivastaavan ikäkausista vastaavan vastaava

Ei ole aina helppoa hahmottaa, miten lippukunnan ikäkausitoiminta organisoituu. Pestejä on useita:

 • Akela johtaa sudenpentulaumaa
 • Sampo johtaa seikkailijajoukuetta
 • Luotsi ohjaa tarpoja-, samoaja- tai vaeltajaikäistä omassa kehityksessään ja johtajatehtävässään (eli on aikuinen tuki)
 • Ikäkausivastaava huolehtii siitä, että saman ikäkauden eri toimintaryhmät ovat hyvin organisoituja, toteuttavat yhdessä ja eriksen ikäkauden partiokasvatusta.
 • Ohjelmajohtaja johtaa ja huolehtii koko lippukunnan partiokasvatuksen toteuttamisesta

Isossa lippukunnassa, jossa eri ikäkausien ryhmiä on useita, voidaan organisoitua vaikkapa näin*:

kasvatusorganisaatio-isossa-lippukunnassa

*tämä on niin sanottu oppikirjamalli, jota voi ja pitääkin soveltaa lippukunnan tilanteen mukaisesti. Olennaista on, että a) kaikille tarjotaan oman ikäkauden ohjelmaa b) kukaan ei läkähdy liialliseen pestikuormaan c) Kuksaan on merkitty pestit oikeille henkilöille.

Ohjelmajohtaja kuuluu hallitukseen, ja hän vastaa siitä, että homma toimii, ryhmiä on riittävästi, ryhmissä on jengiä, ikäkausivastaavat ovat pestattuja, innostuneita ja tietävät, mitä tekevät ja lippukunnan yhteiset tapahtumat tulevat järjestyiksi ja ovat kasvatuksellisesti hyviä. Hän käy myös keskustelua alueen muiden ohjelmajohtajien kanssa siitä, mitä ohjelmatapahtumia vuosittain järjestetään alueella yhdessä (esim. sudenpentupentukisat, sepeli, KITT, ROK, Suomiprojekti) ja hoitaa lippukunnasta vaikkapa oikean ikäkausivastaavan tai jonkun muun luottotyypin suunnittelukokouksiin.

Ikäkausivastaava on tarpeen isoissa lippukunnissa, joissa toimintaryhmiä on monta per ikäkausi. Hän huolehtii, että esimerkiksi akelat treffaavat välillä toisiaan, koordinoivat yhteisiä tapahtumia ja käyttävät hyväksi toisiaan esimerkiksi aktiviteettien suunnittelussa. Jokaisen ei kannata keksiä pyörää uudestaan!

Pienemmässä lippukunnassa ikäkausijengi voi näyttää vaikkapa tältä:

pienen-lippukunnan-kasvatusorganisaatio

Ikäkausijohtajia ei tarvita, kun toimintaryhmiä ei ole ikäkausissa montaa. Kannattaa kuitenkin aina valita joku, joka merkitään Kuksaan tietyn ikäkauden ikäkausivastaavaksi, jotta ikäkautta koskevat postit löytävät oikean ihmisen. Tämä voi olla yksi akeloista, tai vaikkapa ohjelmajohtaja.

Jos lippukunnassa on tarpojia, samoajia, ja vaeltajia, on huolehdittava siitä, että heille on tarjolla oman ikäkauden ohjelmaa ja luotsi. Tämän voi organisoida vaikkapa alueen yhteisenä vartiona, tai parin naapurilippukunnan kanssa. Silloin riittää, että yhdestä mukana olevasta lippukunnasta löytyy luotsi. Luotsi kannattaa joka tapauksessa pestata ennen tarpojien, samojien tai vaeltajien ikäkausivastaavaa. Jos vanhempien ikäkausien jäseniä on hyvin vähän, voi tarpoja- ja samoajaluotsi olla vaikkapa sama henkilö. Luotsin ja ikäkausivastaavan ero on siinä, että ikäkausivastaava koordinoi koko ikäkauden toimintaa, luotsi taas ohjaa yksilöitä.

Pienessäkin lippukunnassa kannattaa olla ohjelmajohtaja. Hän voi olla samalla vaikkapa lippukunnanjohtajan apulainen. Tällöin lippukunnanjohtajan pesti pysyy järjellisen kokoisena.

joku tuumaa tässä kohtaa, että aika paljon johtajia näissä kuvissa. ”Ei meidän lippukunnassa ole kuin kolme johtajaa!”

Harmillisen monessa lippukunnassa on tilanne tämä

hyvin-pienen-lippukunnan-kasvatusorganisaatio

On fakta, että jos johtajaresurssia on vain vaikkapa kaksi tai kolme henkilöä, ei lippukunnan toimintaa ole mahdollista täysipainoisesti järjestää. Silloin kannattaa keskittyä aikuisrekryyn, parin-kolmen henkilön porukkakin tuplaa jo johtajiston koon. Toki on myös alueita, joilla väkeä ei kertakaikkiaan ole. Silloin huolehditaan siitä, että se ainoa lauma toimii kivasti ja akeloilla on tarvittaessa joku apukäsi tarjolla. Pikkuruisessa lippukunnassakin kannattaa jollekin jäsenistä merkitä ohjelmajohtajan pesti, jotta varmistetaan tiedonkulku piiristä ja keskusjärjestöstä.

Päivitetty työnjako: Mitä me lippukunnassa tehdään?

Lippukunnan päivitetystä työnjaosta kannattaa ottaa hyöty irti omassa lippukunnassa!

Olennaista päivityksessä on se, että hommia jaetaan. Lippukunnan johtamiseen liittyy monia tehtäviä, ja yleensä niitä on liikaa yhden ihmisen hoidettavaksi. Päivitykseen liittyvä johtamisteemojen kolmijako, jonka perusteella myös uudet pestit on luotu, on partiossa hyvin looginen:

 1. lippukunnan johtaminen, lippukunnanjohtaja
 2. ihmisten johtaminen, pestijohtaja
 3. partio-ohjelman toteutumisen johtaminen, ohjelmajohtaja

Jatkossa sekä piirin että keskusjärjestön materiaalit ja tuki tulee olemaan tämän mallin mukaista. Siksi kannattaa siis ainakin miettiä, kuka lippukunnassa nämä tehtävät hoitaa ja merkitä pestit Kuksaan siinäkin tapauksessa, että lippukunnassa käytetään eri nimityksiä tai sovelletaan tehtäväjakoa. Näin oikea tieto tavoittaa jatkossakin oikeat ihmiset.


1. Mitä lippukunnassa pitäisi nyt siis tehdä?

Kukin piiri viestii lippukunnilleen työnjaosta, eri piirit hieman eri aikaan syksyn ja kevään 2017 aikana. Jos et siis ole vielä kuullut tästä pestien päivityksestä, kuulet varmaankin aluetapaamisessa tai jossain muussa piirin tapahtumassa. Piirin alueohjaajat ja valmentajat auttavat eteenpäin!

Meillä lähdettiin siitä, että johtajistosta ja ohjelman toteutumisesta on huolehdittava. Kokonaiskäsitys olisi hyvä olla olemassa näistä asioista. Ilman työnjakoa emme olisi saaneet lippukunnanjohtajan pestiin tekijää. Oleellisinta kuitenkin on, että nyt lippukunnan johtaminen kivaa porukassa tekemistä – näin toivomme. -Tirre

Miettikää lippukunnan johtajiston työnjakoa. On hirmu tärkeää, että huolehditaan 1)partio-ohjelman toteutumisesta, 2) johtajiston hyvinvoinnista ja 3) lippukunnan pyörittämisestä. Saavatko nämä osa-alueet kukin tarpeeksi huomiota? Kuka näitä osa-alueita johtaa?

Homma hanskassa?

Joissain lippukunnissa on oikein toimiva johtamisjärjestelmä, töitä on jaettu ja nämä asiat on otettu hyvin huomioon. Siinä tapauksessa, merkatkaa Kuksaan lippukunnanjohtajan, ohjelmajohtajan ja pestijohtajan pestit oikeille tyypille. Tässä yhteydessä esitelty työnjako on malli, ja sitä saa soveltaa omaan lippukuntaan istuvaksi. Olennaista on huolehtia siitä, että jollain on lapasessa lippukunnanjohtaminen, jollain partio-ohjelmasta huolehtiminen ja jollain ihmisten hyvinvointi, oli työnjako tämän kolmijaon mukainen tai ei.

Ei ehkä ihan täydellistä vielä?

Useimmissa lippukunnissa yllä mainituista osa-alueista huolehtii lippukunnanjohtaja. Silloin tehtävää on valtavasti, ja yleensä joko kaikkea ei ehdi millään tehdä hyvin ja paneutuen tai osaa jutuista ei edes yritetä tehdä. Joskus taas asioita on nakitettu hallitukselle tai muulle johtajistolle jollain lailla, ja kaikki tekevätkin hommansa, mutta kokonaisuutta ei ole hallussa oikein kellään. Näissä ja aika monessa muussakin tilanteessa kannattaa käyttää pieni hetki työnjaon pohtimiseen!

Keitä hallituksessa on tällä hetkellä? Lopsahtaisiko pestijohtajan ja ohjelmajohtajan pesti jollekin heistä?

 1. Jos joo, huippuhomma.
 2. Jos ei, jatka kohtaan ”mistä nämä ihmiset sitten löytyvät?”

Monen piirin aluetapaamisessa tai muussa tapahtumassa käsitellään uuteen työnjakoon siirtymistä syksyn tai ensi kevään aikana. Seuraa siis oman piirin viestintää, ja huomioi, että piirit viestivät asiasta lippukunnille eri tahtiin. Ei siis hätiä mitiä, jos et ole vielä asiasta kuullut.


2. Mistä nämä ihmiset sitten löytyvät!?

Useimmissa lippukunnissa ei ole valtavasti ylimääräisiä hyviä tyyppejä odottelemassa tekemistä. Lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan työnjakoa ja pestejä kannattaakin ensin tarkastella ihan sillä omalla, olemassa olevalla jengillä. Tehtävät eivät tässä uudistuksessa lisäänny, niitä vain jaetaan uudella tavalla.

Ohjelmajohtajan kannattaa olla tyyppi, joka syttyy tekemisestä ja kasvatuksesta. Pestijohtajaksi taas kannattaa valita aikuinen, joka tykkää jutella ihmisten kanssa. Lippukunnanjohtajalla taas kannattaa olla hyvä kokonaisnäkemys lippukunnan toiminnoista ja halua tarttua yllättäviinkin eteentuleviin tilanteisiin hymyillen. Voi olla, että nykyinen lpkj oliskin paras ohjelmajohtaja teidän lippukunnalle ja sihteeri paras lpkj. Nyt ei kannata hirttäytyä vanhoihin rooleihin. Tavoite on löytää juuri se kombo, joka teidän lipukuntanne tarpeiisin sopii. Huomatkaa myös, että kenenkään ei tarvitse olla pestiinsä valmiiksi täydellinen. Työ tekijäänsä opettaa, ja tukea ja koulutusta on tarjolla niin valmentajien kuin koulutusten myötä.

Voi olla, että tarvitaan kuitenkin ihmisiä myös ulkopuolelta. Silloin voi ottaa käyttöön tämän nopean tarkistuslistan (voitte vapaasti vaihtaa pestikohtaan minkä tahansa pestin, joka teiltä puuttuu!):

 1. Voisiko joku ikäkausivastaavista ryhtyä ohjelmajohtajaksi?
 2. Voisiko joku sellainen tyyppi, joka ei ole mukana kaikkein aktiivisimmin, mutta ilmestyy aina paikalle, kun tehdään leiriä, kisaa ja/tai sudaritapahtumaa olla hyvä ohjelmajohtaja?
 3. Löytyisikö lippukunnan aiemmista aktiiveista joku, joka olisi hyvä pestijohtaja?
 4. Saattaisiko joku asioista kiinnostunut vanhempi tai kannatusyhdistyksen jäsen lähteä lippukunnanjohtajaksi?
 5. Lähtisikö joku edeltävistä lippukunnanjohtajista pestivastaavaksi?

Kannattaa muistaa mainita, että työnjaon myötä pestitkin ovat aiempaa rajatumpia ja selkeämpiä. Niitä on siis helpompi myydä, ja niihin on helpompi tarttua!


3. Kun pesteihin on löytynyt tekijät (ja jo ennenkin)

 • Merkkaa pestit Kuksaan.
 • Pitäkää pestikeskustelu
 • Ryhtykää hommiin vain! Vaikka kaikki uusi materiaali ei ole heti saatavilla, eikä kaikilla alueilla ole heti kaikki valmentajat kasassa, osaatte kyllä. Aloittakaa jostain! Lippukuntatoiminta on edelleen ihan sitä samaa, ja sen te kyllä osaatte.
 • Sekä lippukunnanjohtajan, pestijohtajan että ohjelmajohtajan kannattaa tavata oman valmentajan kanssa ja jutella joko perehdytyksen tai pestikortin kanssa siitä, mitäs kaikkea pestiin kuuluu.
 • Käy piirin aluetapaamisissa ja muissa pestille suunnatuissa tapahtumissa
 • Piirit järjestävät lippukunnanjohtajan, pestijohtajan ja ohjelmajohtajan koulutuksia vuodesta 2017 alkaen.

4. Onko pakko?

Ei ole. Missään ei määrätä sitä, mitä pestejä lippukunnassa tulee olla, vaan lippukunta voi niistä itse päättää. Kuten muidenkin ohjeiden kohdalla (pois lukien turvallisuusohjeet!), aina kannattaa soveltaa ja miettiä, minkälainen toteutus on omaan lippukuntaan ja sen tilanteeseen sopiva. Kannattaa kuitenkin huomioida, että lippukunnasta organisaationa, sen vapaaehtoisista ja toteutettavasta partio-ohjelmasta pidetään huoli, ja niitä johdetaan ja toteutetaan lippukunnalle parhaiten sopivalla tavalla.

Piirin ja SP:n lippukunnille tuottama tuki (kuten vaikkapa koulutukset, materiaalit, aluetapaamiset, aluetiimien valmentajat jne) ovat jatkossa tämän mallin mukaisia. Kannattaa siis vähintäänkin merkitä joku tai jotkut näillä kolmella pestillä Kuksaan, jotta oikea tieto ja kutsut tapahtumiin saavuttavat lippukunnan ja oikeat, näiden asioiden kanssa hommia tekevät henkilöt.

Päivietty työnjako: Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen kokoonpano

Sekä pestijohtajan että ohjelmajohtajan kannattaa olla hallituksen jäseniä. Joissain lippukunnissa tässä saattavat tulla säännöt vastaan. Silloin säännöt todennäköisesti kaipaavat päivitystä joka tapauksessa, sillä näin tarkkoja kirjauksia ei säännöissä kannata olla. Lippukunnan mallisäännöt löytyvät täältä. (Sääntöjen päivitys on parhaillaan käynnissä.)

Hallitukseen kokoonpano voisi näyttää esimerkiksi tältä:

wp_20161116_15_38_33_pro

Hallitukseen voisi myös kuulua vaikkapa viestintävastaava tai kalustovastaava, jos niin halutaan. Taloudenhoitajan taas ei välttämättä tarvitse olla hallituksessa, mutta silloin lpkj:n tai lpkja:n kannattaa olla aika hyvin perillä rahatilanteesta. Pienissä lippukunnissa kannattaa harkita pestien yhdistämistä. Esimerkiksi pestijohtaja tai ohjelmajohtaja voisi samalla toimia lippukunnanjohtajan apulaisena tai vaikkapa sihteerinä.

Ikäkausitoiminnan organisoinnista lisää täällä. LINKKI

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna