Avainsana-arkisto: päivitetty työnjako

Lippukunnanjohtajan pesti uudessa työnjaossa

Lippukunnanjohtajan tärkein tehtävä on pitää lippukunnan pyörät pyörimässä, niin, että koko jengi voi keskittyä olennaiseen. Ja se olennainen, sehän on ikäkausiryhmissä tapahtuva partiokasvatus! Jotta tyypit voivat tehdä hommansa rauhassa ilman säätöä ja ärsyttävää seivaamista, pitää organisaation hommien kulkea kuin juna.

Lippukunnanjohtaja on onnistunut tehtävässään, kun:

Lippukunnan johtajiston on helppo keskittyä olennaiseen ja pestinsä sisältöön, kun hallinto pyörii vaivattomasti, rahahanat pulppuavat, tekijöille on hommia, hommille on tekijöitä, uusia jäseniä tulee kaikkiin ikäkausiin, viestintä rullaa ja koko johtajisto tietää, missä mennään.

Lippukunnan hallinnollinen johtaminen

Kuulostaa ehkä tylsältä, mutta sitä se ei totisesti ole! Sujuva hallitustyöskentely tekee lippukunnan toiminnasta vaivatonta. Hallitukseen kuuluu yleensä lippukunnanjohtajan apulainen, sihteeri, pestijohtaja, ohjelmajohtaja ja taloudenhoitaja. Hallitus on sopivan kokoinen ryhmä johtamaan toimintaa yleisemmällä tasolla. He valmistelevat yhdessä käsiteltävät asiat, miettivät lippukunnan tulevaisuutta pidemmälläkin tähtäimellä ja huolehtivat siitä, että lippukunta toimii kokonaisuutena hyvin. Kun paperit on kunnossa, ei kulu aikaa säätämiseen. Siksi pöytäkirjat, budjetit, PRH ja järjellinen kansiorakenne atk:ssa ovat koko lippukunnan kallita aarteita.

Lippukunnanjohtaja

 • johtaa lippukunnan toiminnan kokonaisuutta
 • toimii yleensä hallituksen puheenjohtajana ja kutsuu koolle ja johtaa asioiden käsittelyä kokouksissa hyvän hallintotavan mukaisesti
 • varmistaa sujuvan hallitus- ja johtajistotyöskentelyn
 • edustaa lippukuntaa virallisissa tapahtumissa, toimii lippukunnan edustajana ja nimenkirjoittajana ja lausuu tarvittaessa lippukunnan virallisen kannan
 • delegoi isompien tapahtumien ja leirien järjestämiseen liittyvät tehtävät
  huolehtii tehtävien jakamisesta lippukunnanjohtajan apulaisen sekä sihteerin kanssa

 

Lippukunnan viestinnän johtaminen

Isossa lippukunnassa lippukunnanjohtajan kannattaa delegoida tämä ehkä jollekin muulle. Esimerkiksi lpkja tai nimenomaan viestintävastaavaksi nimetty henkilö voi vastata lippukunnan viestintäkanavien olemassaolosta ja siitä, että asioista kerrotaan ajallaan. Viestinnän sisällön, eli käytännössä tekstit pitää kuitenkin tuottaa aina sen henkilön, joka asiasta vastaa tai siitä parhaiten tietää. Siitä ei tule mitään, jos yksi ihminen alkaa arvailemaan kaikkea. Kun lippukunnan toiminnasta kerrotaan avoimesti ja raikkaasti sekä johtajiston kesken, vanhemmille, sidosryhmille, alueen asukkaille ja muille kohderyhmille varmistetaan, että partio näyttäytyy luotettavana hyvien tyyppien klubina, jossa kuka tahansa haluaisi olla mukana, ja tuntee olevansa osana porukkaa.
Lippukunnanjohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan viestintä on toimivaa ja tarkoituksenmukaista kaikille tärkeimmille kohderyhmille (hallitus, johtajisto, vanhemmat, sidosryhmät, potentiaaliset jäsenet), ja kaikki ovat tietoisia niistä tapahtumista, jotka heitä koskevat

Lippukunnan yhteistyötahojen kanssa toimiminen

Lippukunnalla on monenlaisia yhteistyötahoja. Monilla on taustayhteisö, useimmiten seurakunta, osalla lisäksi kannatusyhdistys, kaupunki tai kunta, ehkäpä paikallisia muita järjestöjä, kuten Lionsit, VPK tai asukasyhdistys, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Näihin tahoihin, eli suomeksi sanottuna tyyppeihin on luonnollisesti pidettävä yhteyttä! On hyvä tavata säännöllisesti muun muassa kirkkoherraa ja seppoa, kertoa lippukunnan kuulumisia ja suunnitelmista, ja miettiä tulevia yhteistyömuotoja. Mitä voisimme tehdä yhdessä? Mistä toiminnasta olisi hyötyä molemmille?

Lippukunnanjohtaja

 • pitää yhteyttä lippukunnan sidosryhmiin, kuten esimerkiksi seurakuntaan, piiriin, kaupunkiin/kuntaan, vanhempain- tai kannatusyhdistykseen tai muuhun taustayhteisöön ja muihin alueella toimiviin järjestöihin
 • pitää lippukunnan johtajiston tietoisena sidosryhmien tärkeistä tapahtumista ja muista lippukuntaa koskettavista toiminnoista

 

Lippukunnan toiminnan kehittäminen

Kehitys kehittyy ja niin muuttuu lippukuntakin. Toivottavasti parempaan! On tärkeää pysähtyä joskus katsomaan kauempaa. Miten meidän lippukunnalla oikeasti menee? Mitä juttua viilaamalla meillä olisi vieläkin kivempaa ja vaivattomampaa? Teemmekö oikeita asioita? Panostammeko siihen, mikä on oikeasti tärkeää? Onko kaikilla hyvä toimia? Saammeko hyvistä mahdollisuuksista kaiken ilon irti? Ovatko kokoukset tehokkaita? Tietävätkö kaikki missä mennään? Mitä teemme ensi vuonna ja miksi? Mistä saamme siihen rahaa?

Lippukunnanjohtajalla, hallituksella ja toivottavasti koko johtajistolla on yhteinen näkemys siitä, minkälainen lippukunta halutaan olla, mihin suuntaan aiotaan kehittyä, ja mitä tämä ihan käytännön tasolla tarkoittaa.

Lippukunnanjohtaja

 • johtaa lippukunnan toiminnan suunnittelua ja –arviointia
 • kehittää lippukunnan toimintatapoja yhdessä hallituksen ja johtajiston sekä alueen lippukuntavalmentajan kanssa
 • ylläpitää visiota siitä, minkälainen lippukunta voi parhaimmillaan olla ja innostaa muita toiminnan ja itsensä kehittämiseen

 

Toiminnan turvallisuus

Tärkeää! Hirmu tärkeää on se, että toiminta on tarpeeksi jännää ja silti turvallista. Tämä vaatii sitä, että turvallisuudesta puhutaan säännöllisesti, ja sitä nostetaan esille. Kuten elämässä, myös partiossa osuu joskus kura tuulettimeen. Jotain sattuu, joku tarvitsee apua. Silloin toimimme vastuullisesti. Lippukunnanjohtajan kannattaa aina olla yhteydessä piiritoimistolle silloin, kun tilanne on edes potentiaalisesti itseä isompi. Olennaista on varautua ja tarttua toimeen. Ettei yksikään onnettomuus tapahtuisi siksi, ettei jaksettu miettiä loppuun asti, eikä yksikään lapsi jäisi ilman apua siksi, että hässäkän keskellä ei jaksettu puuttua, kun piti saunaankin lisätä puita.Lippukunnanjohtaja tuntee partion turvallisuusohjeen sekä Turvallisesti yhdessä -kokonaisuuden, joka koostuu kaikille johtajaikäisille pakollisesti verkkokurssista, lippukuntaohjeesta ja jokaisen johtajan kanssa läpikäytävästä toimintaohjeesta.

Lippukunnanjohtaja

 • on mukana ratkomassa lippukunnan ongelmatilanteita. Vaikeisiin tilanteisiin saa aina apua lippukuntavalmentajalta ja piirin toimistolta.
 • tuntee piirinsä kriisiviestintäohjeen ja toimii sen mukaisesti
 • tuntee Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ty:n turvallisuusohjeet ja vastaa siitä, että niitä noudatetaan lippukunnan toiminnassa. Lippukunnanjohtaja vastaa myös siitä, että lippukunnan hallitus on hyväksynyt Turvallisesti yhdessä –ohjeen osaksi oman toimintansa ohjeistusta.
 • Lippukunnanjohtaja huolehtii siitä, että lippukuntaan on nimetty turva-aikuinen. Ellei lippukunnan hallitus erikseen nimeä lippukunnastaan turva-aikuista, kuuluvat turva-aikuisen tehtävät lippukunnan hallituksen puheenjohtajalle, joka useimmiten on lippukunnanjohtaja.
  tietää, kenelle piirissä soittaa, kun ikävä tilanne iskee

 

Pestissä kehittyminen

On niitä hetkiä, kun lippukunnanjohtaja on kovin kiireinen. Ja niitä, kun hän on kovin yksin. Silti lippukunnanjohtajalla on oikeus (ja melkein velvollisuus) kehittää myös itseään! Aika monta ihmistä on tässä järjestöhimmelissä vapaaehtoisena tai töissä juuri lippukunnanjohtajaa varten. Kannattaa käyttää hyväksi lippukunnanjohtajien alueelliset tapaamiset ja lippukuntavalmentajat työkaluineen ja keskusteluineen. Lippukunnanjohtajan kannattaa myös rekrytoida itselleen mentori. Mentori on henkilö, joka voi olla esimerkiksi joku aiemmista lippukunnanjohtajista, tai kuka vaan, joka tuntuu siltä, että hänellä voisi olla ajatuksia itseä askarruttaviin kysymyksiin. Mentorin kanssa sovitaan siitä, miten usein nähdään tai miten pidetään yhteyttä, ja hänen kanssaan voi pohtia just niitä asioita, jotka pohdituttavat.

Lippukunnanjohtaja

 • käy keskusteluja alueen lippukuntavalmentajan kanssa siitä, miten lippukunnan vapaaehtoiset voisivat yhä paremmin
 • osallistuu lippukunnanjohtajien tapaamisiin, jotka alueellinen lippukuntavalmentaja kutsuu koolle ja lippukunnanjohtajalle suunnattuihin koulutuksiin
 • osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja muihin pestiään tukeviin tapahtumiin

 

Pestijohtajan pesti uudessa työnjaossa

Pestijohtaja on yksi lippukunnan tärkeimpiä pestejä, sillä hän huolehtii siitä, että tekijöitä on tarpeeksi, ja siitä, että partiossa on hyvä tehdä vapaaehtoistyötä.

Pestijohtaja toimii yhdessä lippukunnanjohtajan, ohjelmajohtajan sekä kaikkien lippukunnan pestiesimiesten kanssa. Pestijohtajan pestaa lippukunnanjohtaja. Pestikeskusteluun kannattaa pyytää mukaan myös alueen pestausvalmentaja. Pestijohtaja taas huolehtii siitä, että pestiesimiehet lippukunnassa (kuten vaikkapa ikäkausivastaavat) osaavat, muistavat ja haluavat pestata omat vapaaehtoisensa mielekkäällä ja asioita eteenpäin vievällä tavalla. Pestijohtaja varmistaa myös, että jokaista kiitetään ja kannustetaan pestissään. Pestijohtajan olisi hyvä olla lippukunnan hallituksen jäsen. Pestijohtajan pesti korvaa aiemman koulutusvastaavan pestin.

Pestijohtaja on onnistunut pestissään kun:

Lippukunnan johtajisto voi hyvin, jokaisella on motivoiva pesti ja pestin mukainen koulutus. Vapaaehtoisilla on intoa, iloa ja kunnianhimoa, sekä ajatus siitä, mitä partiossa tekisi seuraavaksi mieli tehdä.

Kaikki pestiesimiehet pitävät ilolla pestikeskusteluja niin pestin aluksi, säännöllisesti pestin aikana kuin sen päätteeksi, ja keskustelut tuntuvat kaikista hyödyllisiltä. Tekiöjöillä on virtaa, ja he muistavat, miksi haluavat tehdään juuri omaa pestiään, tai tietävät mikä pesti innostaisi vielä enemmän. Jokainen osaa myös kertoa muussakin maailmassa siitä, mitä on partiossa oppinut. Jokaisella on pestiin tarvittava osaaminen, tai hän ainakin tietää, mitä tekee seuraavaksi oppiakseen. Jokaisessa tiimissä on kiva toimia, jokainen saa palautetta toiminnastaan, kokee oppivansa uutta ja pääsee sopivasti isoihin saappaisiin. Lippukunnassa on tarpeeksi johtajia, kaikki osallistuvat rekrytointiin. Uusien aikuisten on helppo ja kiva tulla mukaan.

Pestijärjestelmän käyttö

pestiavain

Pestiavain kuvaa pestijärjestelmän käyttöä lippukunnassa.

Pestijohtaja

 • huolehtii siitä, että kaikkien lippukunnassa toimivien vapaaehtoisten kanssa käydään hyvä pestikeskustelu ja he tietävät mitä heiltä odotetaan sekä mitä tukea ja koulutusta pestiin on tarjolla
 • pestijohtaja kouluttaa ja innostaa ne lippukunnan toimijat, jotka pitävät pestikeskusteluja muille, pestijärjestelmän hyvään ja tavoitteelliseen käyttöön
 • ymmärtää pestin tavoitteen ja pestijärjestelmän mahdollisuudet lippukuntalaisten innostamiseen, motivoimiseen ja kehittymiseen

Lippukunnan henkilöresurssien johtaminen ja kehittäminen

On tärkeää, että lippukunnan toimintaa suunnitellaan myös pidemmällä tähtäimellä. Samoin on hyvä, jos johtajatilanne ei tule joka syksy yllätyksenä, vaan inttiin ja opiskelemaan lähtöihin voidaan varautua jo hieman etukäteen. Pestijohtaja seurailee tilannetta ja tietää tarvittaessa tehostaa rekrytointia, tai hän rekrytoi itse, tai auttaa pestiesimiestä rekrytoimaan jo ajoissa vaikkapa työparin kaverille, jota odottaa opiskelijavaihtoon lähtö.

Pestijohtaja

 • suunnittelee yhdessä muiden kanssa lippukunnan toimintaa ja huomioi ja suunnittelee, keitä pesteissä toimii nyt, ja keitä jatkossa. Pestijohtaja huolehtii siitä, että varmistetaan tarpeellinen määrä vapaaehtoisia seuraavalla toimintakaudella ja tulevaisuudessa.
 • huolehtii siitä, että lippukunnan aikuisrekrytointi on aktiivista ja jatkuvaa
 • varmistaa, että uudet aikuiset otetaan osaksi lippukunnan johtajistoa ja siitä, että uusia aikuisia on tarpeeksi lippukunnan kaikkiin toimintoihin.
 • työskentelee avoimen ilmapiirin eteen, jotta lippukuntaan on helppo tulla uutena

Johtajiston kouluttautumissuunnittelu

Partiokoulutus ei ole ainoa tapa hankkia pestissä tarvittavaa osaamista, mutta se on kuitenkin erittäin hyvä ja vieläpä hurjan hauska tapa päivittää pestiosaamistaan. Pestijohtaja tietää, kuka lippukunnassa on käynyt mitkäkin koulutukset (hän saa jatkossa Kuksasta tästä rapsan), ja mitkä pestinmukaiset koulutukset olisivat kenelläkin seuraavaksi vuorossa. Hän osaa vetää oikeasta narusta kun väsyttää, ideat on loppu tai muuten vain tarvitaan uutta kipinää ja passittaa oikealle piirin järjestämälle kurssille tai tapahtumaan. Pestijohtaja tietää siis aika hyvin, mitä piirin koulutuksissa on tarjolla, kenelle ne on tarkoitettu ja mihin tarpeeseen. Hänellä on myös tieto siitä, mitä kukakin osaa, ja mitä osaamista vielä tarvitaan. Pestijohtaja muistaa myös, että osaamista tarttuu mukaan muualtakin kuin partiokoulutuksessa, ja hän osaa ohjata ihmistä pohtimaan osaamis- ja kehittämisalueitaan.

Pestijohtaja

 • huolehtii siitä, että lippukunnan vapaaehtoiset käyvät pestinmukaiset koulutukset ja tarjoaa aktiivisesti jatkokoulutusmahdollisuuksia.
 • seuraa piirin, SP:n ja alueen muiden lippukuntien koulutustarjontaa ja tiedottaa niistä lippukunnassa.
 • laatii lippukunnan kouluttautumissuunitelman sekä seuraa ja päivittää sitä.
  tiedottaa piirille lippukunnan koulutustarpeesta tarvittaessa.
 • vastaa lippukunnan ilmoittautumisista koulutuksiin ja tuntee piirin ilmoittautumiskäytännöt.
 • ylläpitää lippukunnan koulutusrekisteriä huolehtimalla siitä, että käydyt koulutukset merkitään Kuksaan. (Lpk:n vastuulla olevien koulutusten osalta).

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Kun opiskelemaan tai töihin hakeva partiolainen osaa kertoa mitä on partiossa tehnyt, ja mitä osaa, alkaa työpaikkoja ja opintopisteitä ropsahdella entistä helpommin. Kuinka moni parikymppinen on vaikkapa johtanut ryhmää tai tapahtuman? Pestijohtaja muistaa huolehtia siitä, että lippukunnan väki osaa ja muistaa käyttää hyväkseen sähköisiä osaamismerkkejä ja virallisia opintopisteytettyjä todistuksia (ihan kuin oikeista kouluista), joita monista partiokoulutuksista saa. Pestijohtajan tehtävä on käydä keskustelua siitä, mitä meille itsestään selvät partiossa toimimisen taidot, organisaation johtamistaidoista ensiaputaitoihin asti, ovat ja siitä miten hyödyntää ja sanoittaa niitä muussakin elämässä.

Pestijohtaja

 • auttaa ja neuvoo lippukunnan vapaaehtoisia kuvailemaan partiossa oppimiaan taitoja niin, että ihmiset partiossa ja partion ulkopuolella ymmärtävät, minkälaisesta taidoista on kyse. Lisäksi he osaavat käyttää ja kuvailla taitojaan esimerkiksi työnhakutilanteessa.
 • innostaa ja auttaa lippukunnan vapaaehtoisia hyödyntämään erilaisia osaamista esiin tuovia työkaluja, kuten sähköisiä osaamismerkkejä
 • osaa myös valjastaa lippukunnan vapaaehtoisten taitoja hyödyntämään lippukuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Pestijohtaja löytää siis oikean pestin tekijälle, ja oikean tekijän pestille.

Pestissä kehittyminen

Kannattaa käyttää hyväksi pestijohtajien alueelliset tapaamiset ja juuri pestijohtajia varten olemassa olevat pestausvalmentajat työkaluineen ja keskusteluineen. Pestijohtajan kannattaa myös rekrytä itselleen mentori. Mentori on henkilö, joka voi olla esimerkiksi joku aikuinen, joka työssään miettii henkilöstöasioita, tai muuten on asiasta kiinnostunut ja osaava, tai kuka vaan, joka tuntuu siltä, että hänellä voisi olla ajatuksia itseä askarruttaviin kysymyksiin. Mentorin kanssa sovitaan siitä, miten usein nähdään tai miten pidetään yhteyttä, ja hänen kanssaan voi pohtia just niitä asioita, jotka pohdituttavat.

Pestijohtaja

 • käy keskusteluja alueen pestausvalmentajan kanssa siitä, miten lippukunnan vapaaehtoiset voisivat yhä paremmin
 • osallistuu pestijohtajien tapaamisiin, jotka alueellinen pestausvalmentaja kutsuu koolle ja pestijohtajalle suunnattuihin koulutuksiin
 • osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja muihin pestiä tukeviin tapahtumiin

Ohjelmajohtajan pesti uudessa työnjaossa

Ohjelmajohtaja on lippukunnan tärkeimpiä johtajia. Hän johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan toteuttamista kaikissa ikäkausissa mahdollisimman laajasti. Apunaan ohjelmajohtajalla on lippukunnan ikäkausivastaavat (tai pienessä lippukunnassa sammot, akelat ja luotsit). Ohjelmajohtaja huolehtii siitä, että lippukunnan päätöksenteossa huomioidaan ikäkaudet ja kasvatustavoitteet, ja hän toimii yhdessä lippukunnanjohtajan ja pestijohtajan kanssa.

Ohjelmajohtajan pestaa lippukunnanjohtaja. Tarpeen mukaan pestikeskusteluun kannattaa pyytää mukaan myös alueen ohjelmavalmentaja. Ohjelmajohtajan olisi myös hyvä olla lippukunnan hallituksen jäsen. Ohjelmajohtajan pesti korvaa aiemman kaikkien ikäkausien ikäkausivastaavan pestin.

Ohjelmajohtaja on onnistunut pestissään, kun:

Partiokasvatus toteutuu lippukunnassa mahdollisimman laajasti ja laadukkaasti ja jokaisella on mahdollisuus osallistua täysipainoisesti oman ikäkautensa ohjelmaan.

Lippukunnan partiokasvatus

Partiolla on yksi ainoa tehtävä, ja se on kasvattaa tähän maailmaan järjen ihmisiä, jotka aktiivisesti toimivat yhteiskunnan ja maailman hyväksi. Siihen meillä on välineenä partio-ohjelma, jota toteuttamalla jokainen ryhmänjohtaja tulee tietoisesti tai tietämättään kasvattaneeksi partiolaisia kohti kasvatustavoitteita ja partion päämäärää. Ohjelmajohtaja ymmärtää tämän, ja auttaa muitakin muistamaan partiokasvatuksen päämäärät arjen hälinässä. Hän osaa soveltaa partiomenetelmää moneen käyttöön ja muistaa huolehtia sujuvista siirtymistä ikäkausien välillä.

Ohjelmajohtaja

 • pysyy ajan tasalla lippukunnan jokaisen ikäkauden tilanteesta.
 • pestaa ikäkausivastaavat (tai pienessä lippukunnassa sammot, akelat ja luotsit)
 • huolehtii että jokainen ikäkausi toteuttaa ikäkauden partio-ohjelmaa
 • huolehtii siitä, että kaikille ikäkausille on tarjolla partio-ohjelman mukaiset ikäkausitapahtumat joko lippukunnan, alueen, piirin tai keskusjärjestön järjestämänä
 • kannustaa ryhmiä kaikista ikäkausista osallistumaan lippukunnan, alueen, aluejärjestön, piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin
 • varmistaa yhdessä ikäkausivastaavien (tai pienessä lippukunnassa sampojen, akeloiden ja luotsien) kanssa, että lippukunnan ryhmien toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista
 • koordinoi ikäkausien yhteistä toimintaa ja kannustaa ikäkausijohtajia, luotseja ja ikäkausivastaavia toimimaan yhdessä
 • tuntee Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n turvallisuusohjeet ja varmistaa, että toiminta on niiden mukaista

Alueellinen yhteistyö

Jokaisen ikäkauden partio-ohjelmaan liittyy monta tapahtumaa, ja monet niistä on varsin järkevää toteuttaa yhdessä alueen muiden lippukuntien kanssa. Aivan erityisesti kannattaa kiinnittää huomio ROK-koulutukseen, mutta mahdollisuuksia löytyy joka ikäkaudesta:

 • Supenpennut: sudenpentukisat
 • Seikkailijat: sepeli
 • Tarpojat: KITT
 • Samoajat: ROK
 • Vaeltajat: U-projekti + Suomi-projekti

Yhdessä tehden yhden lippukunnan johtajiston ei tarvitse läkähtyä työmäärän alle ja tehdä kaikkea tai vaihtoehtoisesti potea huonoa omaatuntoa tekemättömistä tapahtumista, ja tapahtumista tulee vieläpä hyviä ja innostavia, kun yhdistetään useamman lippukunnan tekemisen tavat ja perinteet, ja osallistujat saavat tavata ikätovereita muistakin lippukunnista. Lisäksi tapahtumien tekeminen on yksinkertaisesti mielekkäämpää vähän isommalle porukalle. Ohjelmajohtaja huolehtii myös siitä, että tarvittaessa perustetaan alueellisia samoaja- ja vaeltajavartioita, jos alueen lippukuntien väki ei riitä omien ryhmien mielekkääseen toimintaan.

Ohjelmavalmentaja kutsuu säännölliseti alueen lippukuntien ohjelmajohtajat koolle. Näissä kokouksissa paneudutaan paitsi partiokasvatuksen syvyyksiin, myös suunnitellaan vaikkapa seuraavana vuonna yhdessä järjestettävät tapahtumat. Ohjelmajohtaja ei toivottavasti itse ole järjestämässä jokaista tapahtumaa, vaan diilaa esimerkiksi lippukunnan samoajaikäkauden vastaavan alueen ROK:n suunnittelupalaveriin ja pari innokasta akelaa sudarikisakokoukseen. Ohjelmajohtaja on aktiivisesti mukana ja edistää erityisesti niitä kohtia ohjelmasta, joita omassa lippukunnassa on haastava toteuttaa.

Ohjelmajohtaja

 

 • osallistuu yhdessä alueen muiden ohjelmajohtajien kanssa vuosittain yhteisesti toteutettavien ohjelmatapahtumien suunnitteluun alueen ohjelmavalmentajan johdolla.
 • delegoi alueellisesti järjestettävien tapahtumien järjestelyihin lippukunnasta sopivat tekijät

 

 

Pestissä kehittyminen

Ohjelmajohtajan kannattaa käyttää hyväksi ohjelmajohtajien alueelliset tapaamiset ja juuri ohjelmajohtajia varten olemassa olevat piirin ohjelmavalmentajat työkaluineen ja keskusteluineen. Myös ohjelmajohtajan kannattaa rekrytä itselleen mentori. Mentori on henkilö, joka voi olla esimerkiksi joku aikuinen, joka tuntuu siltä, että hänellä voisi olla ajatuksia itseä askarruttaviin kysymyksiin. Mentorin kanssa sovitaan siitä, miten usein nähdään tai miten pidetään yhteyttä, ja hänen kanssaan voi pohtia just niitä asioita, jotka pohdituttavat.

Ohjelmajohtaja

 

 • käy keskusteluja alueen ohjelmavalmentajan kanssa siitä, miten lippukunnan toimintaa toteutetaan yhä paremmin
 • osallistuu ohjelmajohtajien  tapaamisiin, jotka alueellinen ohjelmavalmentaja kutsuu koolle ja ohjelmajohtajalle suunnattuihin koulutuksiin
 • osallistuu aktiivisesti koulutuksiin ja muihin pestiään tukeviin tapahtumiin

 

 

 

Lippukunnan avainjohtajille vertaistukea, valmennusta ja koulutusta

Lippukunnanjohtaja yhdessä pestijohtajan ja ohjelmajohtajan kanssa ovat lippukunnan avainjohtajat. Kun he onnistuvat pestissään, lippukunta porskuttaa vaivattomasti eteenpäin. Siksi tämä kolmikko on myös piirin ja keskusjärjestön lippukuntatuen erityisen huomion kohteena.

Lippukunnan avainkolmikkoa tukee oman alueen aluetiimi, joka koostuu kolmesta valmentajasta. Lippukuntavalmentaja korvaa alueohjaajan ja hänestä tulee lippukunnanjohtajan tuki ja turva. Uusina pesteinä aluetiimissä aloittavat ohjelma- ja pestausvalmentaja, jotka tukevat alueensa ohjelma- ja pestijohtajia. Aluetiimit ja valmentajat aloittavat toimintansa ensi vuoden alussa. Näin:

lpk-tyypit-valmentajat-johtamisalueet

Valmentajat tukevat lippukunnan johtajia tutuilla menetelmillä: kahdenkeskisillä tai porukalle järjestettävillä valmennustapaamisilla ja alueellisilla vertaistukitapaamisilla. Tuttujen lippukunnanjohtajien aluetapaamisten rinnalle tulevat omat aluetapaamiset myös pestijohtajille ja ohjelmajohtajille. Aluetapaamisissa saadaan tukea ja ideoita omaan pestiin alueen toisilta johtajilta sekä suunnitellaan ja koordinoidaan alueella yhteisesti toteutettavia tapahtumia ja tempauksia.

Koulutusta tarjolla ensi vuoden puolella

Ensi vuoden aikana starttaavat myös piirien järjestämät ohjelmajohtajien ja pestijohtajien uudet koulutukset. Nämä koulutukset on räätälöity ohjelma- ja pestijohtajien tarpeisiin ja ne antavat tukea muun muassa partio-ohjelman toteuttamiseen ja kasvatustavoitteiden saavuttamiseen sekä aikuisten johtamiseen ja pestaamiseen. Lippukunnanjohtajan koulutusta on myös päivitetty vastaamaan uudistuksen myötä päivittynyttä lippukunnan vastuunjakoa

Parempi lippukunta!

Valmentajat auttavat lippukuntia kehittymään kohti tavoitteita, joista sovitaan yhdessä lippukunnan johtajien kanssa. Ne liittyvät sekä partion yhteisten päämärien saavuttamiseen eli partion strategiaan että siihen, mikä on yhteinen ajatuksemme  hyvästä lippukuntatoiminnasta. Vaikka jokainen lippukunta on, ja sen pitääkin olla, omanlaisensa, yhdistää kaikkia pyrkimys tehdä partiota laadukkaasti ja kivasti ja kehittyä toiminnan järjestämisessä, ihmisten johtamisessa ja lippukunnan toiminnan sujuvuudessa.

hyvassa-lippukunnassa-jengikuva

Lippukuntaa johdetaan

 • lippukunnassa on toimiva hallitus, joka suunnittelee, kehittää ja arvioi toimintaa
 • Viestintä toimii ja siihen on välineitä. Viestintä tavoittaa tarkoituksenmukaisesti lippukunnan johtajiston, lapset ja nuoret sekä näiden vanhemmat.
 • Lippukunta osaa markkinoida toimintaansa, ja on esillä alueellaan
 • Lippukunnalla on yhteistyötä muidenkin kanssa (alue, piiri, kaupunki, srk, muut järjestöt) ja halua vaikuttaa toimintaympäristöönsä.
 • Lippukunnalla on riittävät taloudelliset ja materiaaliset resurssit ja hyvä taloudenpito > kunnossa oleva kirjanpito.
 • Lippukunnassa on tarpeeksi eri ikäisiä  jäseniä, jotta toiminta voidaan toteuttaa kaikille mukavasti. (Usein tämä tarkoittaa sitä, että lippukunnassa on vähintään 70 jäsentä)

Ihmisiä johdetaan

 • Toiminnassa on riittävästi eri-ikäisiä johtajia ja aikuisia, johtajia kasvaa ja he saavat tukea. Jokaisella ryhmänjohtajalla on nimetty tukeva aikuinen (luotsi, ikäkausivastaava). Kaikkien on hyvä toimia lippukunnassa.
 • Lippukunta käyttää partiopestiä ja johtajat saavat pestinmukaisen koulutuksen
 • Toimintaan tulee vuosittain eri-ikäisiä ja eri taustaisia uusia jäseniä.

Partio-ohjelman toteutumista johdetaan

 • Partio-ohjelman mukaista toimintaa kaikissa ikäkausissa, ja sitä järjestetään partiomenetelmän mukaisesti. (Ikäkausissa paikallinen väestörakenne huomioiden)
 • Jokaiselle 7­­-22–vuotiaalle on tarjolla oman ikäkautensa mukaista ohjelmaa

Rekrytointi valmentajapesteihin on tällä hetkellä käynnissä. Kenet teidän alueelta haluaisit valmentamaan juuri sinua kohti pestissä onnistumista, tai olisitko itse kiinnostunut auttamaan lippukuntien tärkeimpiä johtajia pääsemään parhaimpaansa ja kehittymään. Ole yhteydessä piirisi alueryhmään!

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna