Avainsana-arkisto: johtajuus

Mentoroinnilla kohti uusia korkeuksia

Mentoroinnissa kokeneempi henkilö auttaa toista menestymään. Mentorointia käytetään varsinkin työelämässä kokeneempien ammattilaisten tukiessa nuorempiaan kehittämään omaa ammatillista osaamistaan. Partiossa mentorointia on käytetty pääasiassa johtamisen kehittämiseen. Piirihallituksilla ja keskusjärjestön hallituksilla on omia mentoriohjelmiaan ja Value Based Leaderhsip -johtajuuskoulutuksesessa mentoreilla on keskeinen rooli oppimisen tukemisessa. Lisäksi Ko-Gi -ohjaussuhde täyttää mentoroinnin määritelmän kokeneemman tuesta ja johtamisen kehittämisestä oppijan omia pohdintoja tukemalla.

Lippukuntatuen uudistuksessa ja lippukuntien johdon päivitetyn työnjaon myötä myös mentoroinnista on kaavailtu yhtä keskeistä työkalua lippukunnanjohtajien tukemiseen. Lippukunnanjohtaja on pesti- ja ohjelmajohtajan sekä oman valmentajansa tukemanakin vielä kovin yksin oman johtamistehtävänsä ja johtajana kehittymisensä kanssa. Mentori ratkaisee tätä ongelmaa. Ensi vuoden aikana monessa piirissä otetaankin käyttöön mentorijärjestelmä, ja autetaan lippukunnanjohtajia löytämään itselleen mentori. Lippukunnanjohtaja voi pyytää mentorikseen esimerkiksi jotain aiemmin toimineista lippukunnanjohtajista tai jotain muuta aikuista, jonka kanssa tuntuu hyvältä ajatukselta pohtia omaa johtajuutta.

Mentoroinnin avulla partiossa pestissä toimiva johtaja voi kehittää omaa johtamistaan tukeutuen kokeneemman johtajan apuun. Moni suureltakin tuntuva asia voi löytää oman paikkansa, kun siitä saa keskustella jonkun tilanteesta hieman ulkopuolisen kanssa. Mentoroinnin tavoitteena tulisikin olla ensisijaisesti johtajana kehittyminen. Mentorille keskeinen työkalu kehittämisessä olisi silloin partion johtamismalli, jonka kokenut johtaja omaksuu helposti. Johtamismallin avulla yksilöiden kehittäminen eri johtamisen osa-alueilla ja johtamistaidoissa saisi rakenteen, joka tulee vastaan myös muualla partiossa. Mentoroinnin avulla yksilö pystyy peilaamaan omaa toimintaansa johtajana ja löytämään kehittymisen paikkoja omassa johtamistehtävässään.

Mentorointi sopii siis kaikille johtajapestissä oleville ja miksei myös muissa vapaaehtoisen rooleissa partiossa. Muutakin osaamista kuin johtamsiosaamista on mahdollista kehittää mentoroinnilla, mutta niissä on harvoin kyse yhtä henkilökohtaisesta ja itsetuntemukseen liittyvästä prosessista kuin johtajana kehittymisessä. Usein pestissä toimiminen ja koulutusjärjestelmän kurssit ovatkin parempia tapoja näiden muiden osaamisten kehittämiseen.


Mentorointivasemmalla, Viljami ”Viltsu” Hätönen
Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen

P.S. Mentori ei suinkaan korvaa myöskin ensi vuonna käyttöönotettavaa alueellista valmentajaa, vaan täydentää tätä. Näin lippukunnanjohtajat saavat tulevaisuudessa juuri sellaista tukea, kuin tarvitsevat.

Nuoret eivät ole tulevaisuuden johtajia

”Täytyy panostaa nuoriin, sillä heissä on tulevaisuus.” Partiossakin kuulee usein väitettävän, että nuoret oppivat johtamistaitoja tulevaisuutta varten. Mikäli nuorten mahdollisuuksia toimia johtamistehtävissä siirretään hamaan tulevaisuuteen, annetaan nuorille selkeä viesti: ”Teidän vuoronne ei ole vielä. Odottakaa, niin tekin pääsette tänne. Vielä et ole valmis, mutta ehkäpä muutaman vuoden päästä.” Valitettavasti nuorten ei pidä olla tulevaisuuden johtajia.

Partion päämäärä on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Mitä he siis partiosta saavat? Mikä mahdollistaa nuorille, että he ottavat aktiivisen roolin omissa yhteisöissään? Tietenkin johtajuus. Ilman johtajuutta nuoret eivät ole aloitteellisia, he eivät visioi erilaista ja parempaa maailmaa, he eivät saa sitoutettua muita tämän vision toteuttamiseen ja he eivät osaa tehdä mitään epäkohdille joita maailmassa näkevät. Maailmalla tarkoitan tässä kaikkia yhteisöjä, joissa nuoret sattuvat toimimaan.

Johtamisen näkeminen vain hierarkkisena järjestelmänä, jonka huipulla olija on johtaja, kantaa mukanaan lukuisia ongelmia. Eikö johtajuutta voi esiintyä muualla kuin huipulla? Onko kaikki yhden henkilön mielenliikkeiden tai oikkujen varassa? Onko ainoa tie ”huipulle” odottaa vuoroaan vuosikaudet? Onko ikä meriitti? Partiossa meillä ei ole halua, tarvetta eikä aikaa laittaa nuoriamme odotuslistoille. Meidän tarkoituksemme on nimenomaan antaa partio nuorille oppimisympäristöksi, jossa he kehittyvät kohti partion päämäärää. Johtamistehtävät tänään ja nyt ovat keskeinen tapa saavuttaa partion päämäärä.

Nuoret eivät siis ole tulevaisuuden johtajia, sillä heidän kuuluu olla tämän päivän johtajia. Jos he eivät vielä siihen kykene niin ottakaamme laajemminkin käyttöön Roihulla vallinnut linja: Vaaditaan enemmän, tuetaan enemmän. Meillä aikuisilla on tärkeä tehtävä lasten ja nuorten toiminnan tukijoina sekä mahdollistajina. Tukeminen ei tarkoita, että teemme asiat heidän puolestaan, vaan sitä, että käytämme hyödyksi jokaisen partion tarjoaman oppimismahdollisuuden.

Partio ei ole rakettitiedettä, eikä se ole kovin vakavaakaan. Tämän ansiosta partiossa on paikka kaikille ja olemme saavuttaneet yli sadassa vuodessa miltei kaikki maailman kolkat. Samalla täällä Suomessa meistä on tullut suurin ja vaikuttavin nuorten liike. Antakaamme siis nuorille ne mahdollisuudet, jotka he ansaitsevat.Ja kun he kaatuvat, nostetaan ylös ja laitetaan lisää täytettä saappaanvarteen. Sitä varten partio on olemassa.

Viljami ”Viltsu” Hätönen
Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter