Avainsana-arkisto: avoin partio

PÄÄSEEKÖ MUKAAN? – avoimuuden tarkistuslista lippukunnille

”Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.” (Suomen Partiolaisten peruskirja 2008).

Avoimuus on toimintaperiaate, joka lähtee jokaisesta partiolaisesta itsestään. Avoimuus tarkoittaa sitä, että jokainen, joka hyväksyy partion päämäärän ja arvopohjan, on tervetullut mukaan toimintaan.

Avoimuus tarkoittaa konkreettisia toimenpiteitä avoimuuden eteen. Avoimuuden tarkistuslista on tarkoitettu lippukuntatoimijoille välineeksi lisätä monimuotoisuutta ja avoimuutta omassa toiminnassa.

Avoimuuden esteiden tunnistaminen on jo iso askel kohti monimuotoisuuden toteuttamisessa lippukunnan toiminnassa. Siksi alla olevien kysymysten läpikäyminen keskustellen vie monimuotoista partiota eteenpäin.

Kysymyksiä koskien jo partiossa olevia:

• Miten meidän lippukunnassa keskustellaan avoimuudesta jäsentemme kesken?
• Miten varmistamme, että kaikki kokevat turvalliseksi ja mahdolliseksi osallistua toimintaamme omana itsenään?
• Tunnistammeko syrjinnän ja kiusaamisen riittävän luotettavasti?
• Miten puutumme syrjintään tai kiusaamiseen lippukunnassamme?
• Miten huomioimme toiminnassamme erilaiset uskontokunnat ja elämänkatsomukselliset vakaumukset?
• Miten edistämme sitä, että toiminnassamme voivat halutessaan olla samoilla ehdoilla mukana kaikki sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta?
• Millä tavoilla lippukuntatoiminnan arjessa vältämme stereotyyppisiä käsityksiä siitä, millaisia tyttöjen ja poikien kuuluisi olla tai mitä heidän kuuluisi tehdä?
• Miten toimimme, jos toiminnassamme on mukana jäsen, jonka kanssa ei ole yhteistä kieltä?
• Tunnemmeko lippukuntamme säännöt? Mitä yhdenvertaisuuteen liittyvää niihin on kirjattu?

Kysymyksiä koskien uusia tulijoita:

• Millä tavalla tuemme etniseltä tai kulttuuriselta taustaltaan vähemmistöön kuuluvia henkilöitä, jotta he kokevat olevansa tervetulleita mukaan toimintaan?
• Millaisia mahdollisuuksia meillä on poistaa erilaisia esteitä, jotta toimintaan voisi tulla mukaan vaikka olisikin joku vamma, esimerkiksi liikuntaeste?
• Miten lippukuntamme tiedotus tavoittaa sellaisia lapsia ja nuoria sekä näiden vanhempia, jotka eivät tule toimeen hyvin suomen tai ruotsin kielellä?
• Ovatko myös aikuiset tervetulleita toimintaan vaikka eivät tunnekaan lippukuntamme perinteitä tai vaikka heillä ei olisi partiotaustaa?
• Kutsummeko vanhempia tutustumaan lippukuntamme toimintaan yhdessä lastensa kanssa?
• Onko lippukunnan johtajaneuvosto suljettu vai avoin foorumi? Sallitaanko siellä erilaisia mielipiteitä?

Kysymyksiä koskien ympäröivää yhteisöä

• Millainen rooli taustayhteisöllä (esimerkiksi seurakunta, kunta tai kaupunki, yritys) on toiminnassamme? Miten tiedotamme siitä kaikille, myös uusille jäsenille?
• Miten lippukunnan asioista tiedotetaan ympäröivälle yhteisölle: partiolaisten vanhemmille, seurakunnalle, koululle ja muille lasten asioita hoitaville tahoille paikkakunnallamme?

Lähde: Suomen partiolaisten monimuotoisuuslinjaukset

Toimintavinkit rasisminvastaiselle viikolle täältä!

Tämä kirjoitus julkaistiin blogissa lähes täsmälleen vuosi sitten. Asia ei kuitenkaan ole yhtään vähemmän tärkä tänäkään vuonna. Hyvää tasa-arvon päivää!

Kun partio meni kerhoon – kohti avoimempaa lippukuntaa

Vartiovuoren Tytöt ovat mukana piirin KAMU-hankkeessa jo neljättä vuotta. Lippukunnanjohtaja Anna Suntio kertoo:

Kun minut koulutettiin johtajaksi, olin kirjoittanut kiveen sen, mikä tekee partiosta partiota. Partiota ja partiotoimintaa verrattiin erilaisiin muihin harrastuksiin, ja vastaukseksi löydettiin aina kaiken toiminnan vankkumaton pohja, partiomenetelmä. Sen avulla erotettiin – ja erotetaan – partio kaiken maailman puuhakerhoista. Vuosia myöhemmin olin pitämässä partiokerhokertaa.

Kun Vartiovuoren Tytöt lähti mukaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Kaikki Mukaan -monikulttuurisuushankkeeseen toistamiseen saimme mahdollisuuden markkinoida omaa lippukuntaamme, kasvattaa jäsenmääräämme sekä kehittyä lippukuntana. Partio meni kerhoon: esittelimme toimintaamme ja pidimme partiokokouksia alueen iltapäiväkerhossa. Sitä kautta tavoitamme konkreettisesti monipuolisen joukon alueemme lapsia. Kerhokerrat jatkuvat myös syksyllä enenevissä määrin, ja toimintamme voi oikeasti avata ovensa kaikille partiotoiminnasta kiinnostuneille KaMu:n tuella.

Kun ovi on avattu ja kynnys matala täytyy enää astua sisään. Toivottavasti myös monikulttuuristaustaiset lapset löytävät lippukuntaamme siinä missä muutkin alueemme lapset. Työ sen eteen on aloitettu eikä liene valmista koskaan. Työ erilaisista taustoista tulevien lapsien saamiseksi partioon ei ole valintakysymys: kaikkia alueen potentiaalisia partiolaisia lähestytään sekä perinteisin että innovatiivisin markkinoinnin keinoin. Monikulttuurisuuden huomioiminen ei ole lippukunnalle valintakysymys – se on luonteva ja olennainen osa partiota kaikkialla pääkaupunkiseudulla.

Kun yksi on avoin, on toisen helpompi seurata hyvää esimerkkiä. Me teemme partiosta avoimemman harrastuksen olemalla itse avoimia. Partio itsessään arvopohjineen ja lupauksineen on jo avointa; se kuuluu kaikille. Meillä partiolaisina sen sijaan on vielä matkaa avoimuuteen. Rikkomalla rajoja ja kyseenalaistamalla omat ennakkoluulomme luomme avoimemman ilmapiirin, mutta se ei yksinään riitä. Tarvitaan tahtoa muuttua ja konkreettisia tekoja. Motivaation monikulttuurisempaan partioon voi löytää vaikka kasvuhaasteesta – tai sitten puhtaimmillaan partiomenetelmän ytimestä.

Teksti: Anna Suntio