Kirjoittajan arkistot: webmaster

Aikuisten treenivinkki numero 36 – Vaeltajat, vaeltavatko he?

Vaeltajilla tarkoitetaan partiossa 18–22-vuotiaita partiolaisia ja vaeltajaikäkausi on partio-ohjelman viimeinen. Vaeltajia löytyy lippukunnasta erilaisista tehtävistä, sen lisäksi vaeltajat voivat toimia piirissä tai keskusjärjestössäkin. Vaeltaja voi toimia esimerkiksi ryhmänjohtajana, lippukunnan hallituksessa, vastata tapahtuman toteutumisesta, toimia kämppävoutina jne.  Vaeltajilla on kuitenkin tehtävien lisäksi omaa ikäkaudelle suunniteltua ohjelmaa ja heillä on usein aikuinen luotsi tukemassa partiopestin ja tehtävien tekemistä.

Vaeltaja vaeltaa läpi nuoren aikuisen elämää apunaan vaelluskartta, johon hän on merkinnyt tärkeitä huomioita omasta elämästään sekä toiveistaan itsensä kehittämiseksi. Vaeltaja kulkee karttansa avulla toteuttaen toiveitaan ja oppien haastamaan itseään. Välillä hän pysähtyy luotsinsa kanssa tarkastamaan mistä hän on tullut ja ottamaan suuntaa taas uudestaan. Tarvitseeko suuntaa muuttaa vai jatkaa samaan malliin eteenpäin? Vaelluksen päättyessä vaeltaja pohtii koko partiotaipaletta ja miettii mihin suuntaan hän jatkaa elämäänsä eteenpäin.

Vaeltajaikäisten ohjelma koostuu pakollisista ja valinnaisista rasteista, joista vaeltaja valitsee itselleen omia taitojaan kehittävät aktiviteetit ja merkitsee ne henkilökohtaiseen vaelluskarttaansa. Rasteja löytyy niin partiotaidoista oman elämänhallinnan taitoihin. Vaeltajat laajentavat omaa ymmärrystään liittyen partioaatteeseen, johtamiseen partiossa ja muualla, mutta myös kestävään kehitykseen, talouteen ja viestintään. Rasteissa ei ole myöskään unohdettu erätaitoja, suunnistusta, nikkarointia ja vesillä liikkumista. Lisäksi vaeltajat toteuttavat Suomi- ja ulkomaan projektin, jonka aikana he kehittyvät projektin toteutustaidoissaan.

Mikä on aikuisen rooli vaeltajan elämässä?

Aikuinen on vaeltajan tärkein tuki. Jokainen – myös sinä – voit toimia apuna ja tukena vaeltajalle vaikket vaeltajan oma luotsi olisikaan. Kohdatessasi ja toimiessasi vaeltajan kanssa kerro rohkeasti elämän kokemuksistasi ja opeistasi, joita sinulla on. Kuuntele vaeltajaa ja hänen pohdintojaan. Hänellä saattaa olla kysyttävää esimerkiksi työelämästä tai parisuhteessa elämisestä. Aikuisena pystyt antamaan uusia ja erilaisia näkökulmia ja ammentamaan omista kokemuksistasi. Tärkeintä on kuitenkin, että vaeltaja itse tekee kuulemastaan johtopäätöksiä ja kokee tulleensa tuetuksi. Älä pelkää keskustella vaeltajan kanssa hankalistakaan aiheista.

Vinkki: Etsi lippukunnastasi vaeltaja ja istu hänen kanssaan iltaa esimerkiksi leirin iltanuotion jälkeen. Keskustele hänen kanssaan elämästä. Avartakaa toistenne maailmaa. Voit myös pyytää vaeltajaa näyttämään hänen vaelluskarttaansa ja kertomaan sitä kautta oppimistaan asioista.

Suomen Partiolaisten vaeltajaohjelma on päivitetty vuosina 2015 ja 2016 ja se julkaistaan vielä tämän vuoden aikana. Tämä teksti on kirjoitettu päivitetyn ohjelman näkökulmasta.

Kirjoittajana Henna Peltoniemi, Vaeltajaohjelman kehitysprojektiryhmän vetäjä.
Kuva Jani Karjalainen (Uudenmaan partiopiiri, Melontaretki 23.-24.5.2015)

Aikuisten treenivinkki numero 35 – Symboliikka ja partiomerkit

Partiomerkit – sudenpentukenraalien keräilyä vai tärkeä osa kasvatusta

Kaikille lienee ainakin jonkin verran tuttu kuva Aku Ankan sudenpentukenraaleista joiden rintamus on täynnä mitaleja ja merkkejä ja jotka jakavat lapsille merkkejä ämpäreittäin. Varmasti joku voikin miettiä mihin näitä kaikkia tarvitaan kun sudenpentu tuo taas yhden tai useamman merkin neulottavaksi. Erilaisilla merkeillä on kuitenkin tärkeä sija partion kasvatusjärjestelmässä.

Karkeasti ottaen partiomerkit voidaan jakaa viiteen ryhmään. Osa merkeistä voi myös kuulua useampaankin ryhmään.

Ensimmäiset merkit jotka partiolainen saa, ovat ryhmäyttäviä merkkejä. Niitä ovat lippukunnan oma merkki, jota useimmiten kannetaan partiohuivissa, maailmanjärjestöjen (WOSM, WAGGGS) ja Suomen partiolaisten merkit, piirin ja ehkäpä alueen, ja vartion/lauman/venekunnan merkit sekä paikkakuntatunnus ja maatunnus. Ryhmäyttäviä merkkejä voi olla myös muita, epävirallisempia jotka voivat kertoa vaikkapa kantajansa olevan tietyn alueen vaeltajaikäinen.

Ryhmäyttävät merkit luovat yhteenkuuluvuutta kantajiensa kesken. Ne kertovat kantajastaan JA kantajalleen, mistä hän tulee. Yhdessä tekeminen korostuu kun voidaan osoittaa yhteishenkeä. Ryhmässä on voimaa.

aikuisten-treenivinkki35-merkit2

Toinen merkkiryhmä on taito- ja ikäkausien merkit ja päätösmerkit. Nämä ovat partiomerkeistä ne, joilla kerrotaan kehittymisestä partiopolulla ja ne toimivat samalla tunnustuksena osaamisesta ja kannusteina yhä parempaan. Kun tarkastelet eri ikäkausille tarkoitettuja merkkejä, huomaat varmasti, että nuoremmille ikäkausille on tarjolla enemmän erilaisia merkkejä. Sudenpentu- ja seikkailijaikäiselle on huomattavan tärkeää sekä saada näkyvä kiitos osaamisestaan, että päästä näyttämään sitä myös muille. Vanhemmilla ikäkausilla osataan kehittymisen tunnustaminen ymmärtää jo vähän vähemmänkin käsin kosketeltavana ja siksi ei niin suurta tarvetta pienempien asiakokonaisuuksien merkeille ole.

Ikäkausien päätösmerkit ovat kuitenkin tärkeät kaikille. Ne kertovat kantajansa partiopolusta.

Ikäkausimerkit (tunnus partiopaidan oikeassa hihassa) kuuluvat sekä ensimmäiseen että toiseen ryhmään. Vaikka ne eivät olekaan juuri tietyn ryhmän tunnuksia, ne kuitenkin ryhmäyttävät saman ikäkauden partiolasia.

Kolmas ryhmä on kurssi/koulutusmerkit. Partiolla on erilaisia koulutuksia alkaen samoajien ryhmänohjaajakoulutuksesta aina aikuisten partiojohtajien Ko-Gi-kurssiin. Ikäkausien vastaaville on omia kursseja niin kuin myös vaikkapa meripartiolaisille ja radiopartiolaisille. Tämän ryhmän merkit kertovat partiokouluttautumisesta, ja ne ovatkin suurelta osin ”aikuisten” merkkejä.

Neljäs merkkiryhmä on tapahtumamerkit. Partiolaiset osallistuvat erilaisille retkille, leireille, tapahtumiin ja tempauksiin. Monilla niistä on oma tunnus josta tehdään merkki. Nämä merkit kertovat kantajansa aktiivisuudesta osallistua. Samalla ne ovat myös ryhmäyttäviä merkkejä, koska ne yhdistävät samaan tapahtumaan osallistuneet.

Viides ryhmä on erilaiset ansiomerkit ja tunnustukset. Nämä ovat merkkejä joita annetaan kiitokseksi ja tunnustukseksi hyvästä toiminnasta partiossa. Suuri osa näistä on metallisia ja osa hyvinkin arvokkaita ja arvostettuja. Ansioitunut vartionjohtaja voi jo kantaa Louhisuden solkea huivissaan ja sitten on tietysti ne ”sudenpentukenraalit”, jotka näyttävät siltä että hetkenä minä hyvänsä lyyhistyvät mitaliensa alle.

Vaikka partiomitalit joskus mielletään vähän sotilaallisenakin, niillä on selkeä tarkoitus ja ne on helppo tunnistaa ansiomerkeiksi. Partiomitalit ovat kiitos kantajalleen ja ne pitää myös sellaisena ottaa, niin saajan kuin muittenkin. Ansiomerkit kertovat muitten arvostuksesta merkin kantajaa kohtaan ja ovat sellaisena näkyvä tunnustus.

Partiomerkein siis yhdistytään, kerrotaan omista joukoista, omista saavutuksista, osaamisesta ja saadusta kiitoksesta. Ne kertovat partiopolusta ja kouluttautumisesta, hauskoista hetkistä ja omistautumisesta. Partiomerkeillä kiitetään, annetaan tunnustusta ja osallistetaan. Kun seuraavan kerran saat merkin tai jaat merkin, mieti samalla mitä kaikkea se merkitsee sinulle ja saajalle/antajalle.

Tutustu erilaisiin partiomerkkeihin ja mieti mikä on niitten tehtävä partio-ohjelman toteutumisessa. Tutustu lippukuntasi omaan tunnukseen ja selvitä mikä sen symboliikka on. Ota selvää, onko lippukunnallanne omia ansioituneille partiolaisille annettavia merkkejä, kuka niitä voi saada ja millainen historia merkillä.

aikuisten-treenivinkki35-valkohai

Koroisten Ritarien Valkohait-sudenpentulauman hihamerkki.

Onko lippukuntanne vartioilla/venekunnilla/laumoilla omat (hiha)merkit? Jos ei ole, voisiko olla. Voisitko sinä ollakin luomassa uutta perinnettä lippukuntaasi? Ryhmäytymisessä juuri se oma pienryhmä on tärkein, saattaisi olla hyvä jos sillä olisi oma merkki jolla näyttää yhteenkuuluvuutta.

Lisätietoja

Jutun kirjoittajana Jura Nurminen, Kasvatusvaliokunnan jäsen

Aikuisten treenivinkki numero 34 – Samoajana kohti Roihua?

Samoaja nuoret ovat aloittelevia johtajiamme, heillä on ROKilta saatuja oppeja taskussa ja usein ensimmäinen vartio johdettavana. Samalla on tehty taskuista omaa ohjelmaa, pidetty kenties pausseja ja evästaukokin saattaa olla edessä.  Samoin edessä on Roihu kesä. Roihulle on ilmoittautumisen lisäksi pitänyt valmistautua valitsemalla pesti ja virvatuli aktiviteetti.

Tehtävänäsi on tehdä haastattelukierros lippukunnan samoajilta ja jutella Roihu odotuksista.

Itse sain monipuolisia vastauksia, vaikkakin otanta oli tällä kertaa varsin pieni.

Miksi Roihulle?

-Kaverit, sekä omasta lippukunnasta että muualta. Eihän näin isoa leiriä voi missata leiriläisenä.

Mikä pesti?

-Pestikehitin oli heti alussa käytössä, ja sieltä tuli ihan kiva pesti. Viime hetken pesti löytöjä oli helppo tehdä, kun valinnanvara oli kutistunut muutamaan hassuun pestiin. Tosin niistäkin oli saatu kiinnostavan kuuloisia.

Entä virvatuli?

-Heti alkupuolella käyty valitsemassa, ei ehkä ihan ensimmäinen vaihtoehto, mutta mielenkiintoisen kuuloinen. Viime hetkessä ei ollut tässäkään hommassa mitään vikaa. Valittavana oli täälläkin vähemmän, mutta hauskan ja haastavan kuuloista tekemistä on tiedossa.

Mitä odotat?

-Kavereita, tutustumista uusiin kavereihin. Kesäistä leiri kokemusta. Hauskan pitoa.

Kirjoittanut Maria Mamia
Kuva Olli Laurikainen

Aikuisten treenivinkki numero 33 – Tempauksia, tapahtumia ja tutustumista Partioviikkolla

Partioviikkoa vietetään vuosittain sillä viikolla, mille Pyhän Yrjön päivä (23.4.) osuu. Partioviikolla on tarkoitus näkyä ja näyttää. Näytämme mitä kaikkea teemme ja näytämme myös ylpeydellä olevamme partiolaisia ja samalla lisäämme partion näkyvyyttä yhteiskunnassa. Partioviikolla järjestetään myös erilaisia omia juhlallisuuksia, joissa saatetaan jakaa ansiomerkkejä tai vaikkapa pitää lupauksenantotilaisuuksia. Lue lisää.

Pyhä Yrjö on usean valtion (mm. Englannin, Georgian, Kanadan, Latvian, Konstantinopolin, Genovan, Saksan, Kreikan, Maltan, Palestiinan ja Venetsian) lisäksi myös partiolaisten suojeluspyhimys. Hän on siis partiolaisten tavoin hyvin ehtiväinen. Suojeluspyhimyksensä tavoin partiolaisenkin pitäisi tehdä ainakin yksi hyvä työ päivässä. (”Kun nouset aamulla, muista että sinun on suoritettava hyvä työ jollekin sinä päivänä. Tee solmu nenäliinaasi tai huiviisi muistuttamaan tästä velvollisuudestasi”. Tästä on saanut alkunsa vieläkin joissain lippukunnissa oleva tapa solmia pieni solmu huivin päähän).

Pyhän Yrjön (tai Yrjänän) legenda B-P:n kertomana

”Pyhä Yrjänä syntyi Kappadokiassa Herran vuonna 303. Seitsentoistavuotiaana hän pestautui ratsuväen sotilaaksi, ja pian hänet tunnettiin urheudestaan.

Kerran hän tuli Selem-nimiseen kaupunkiin, jonka lähettyvillä eli lohikäärme. Sille oli joka päivä syötettävä yksi kaupungin asukkaista, joiden kohtalon arpa ratkaisi. Sinä päivänä, jolloin Pyhä Yrjänä tuli kaupunkiin, arpa oli langennut kuninkaan tyttären, Cleolindan, osalle. Pyhä Yrjänä päätti, ettei prinsessa saisi kuolla, ja niin hän hyökkäsi läheisessä suossa makaavan lohikäärmeen kimppuun ja tappoi sen.

Pyhä Yrjänä oli juuri sellainen kuin partiolaisen tulisi olla: Kun häntä kohtasi vaikeus tai vaara, miten suuri tahansa, vaikkapa lohikäärmeenkin muodossa, hän ei koettanut paeta sitä peläten, vaan hyökkäsi sen kimppuun omin ja hevosensa voimin. Vaikka hän oli huonosti aseistettu tämän kaltaista ottelua varten, hänellähän oli vain keihäs, hän kuitenkin kävi siihen, teki parhaansa ja lopulta onnistui voittamaan taistelun, mihin kukaan ei ollut uskaltanut ryhtyä.

Juuri tällä tavalla partiolaisen olisi suhtauduttava vaikeuksiin tai vaaraan, olkoot ne miten suuria tai pelottavia tahansa tai olkoon hän miten huonosti varustettu tahansa. Hänen on käytävä niiden kimppuun rohkeasti ja luottavaisesti käyttäen kaikki voimansa voittaakseen ne. On olemassa mahdollisuus, että hän onnistuu. Pyhän Yrjänän päivä on huhtikuun 23. Sinä päivänä kaikki kunnon partiolaiset ajattelevat erityisesti partiolupaustaan ja partiolakiaan.”

Pyhän Yrjön tarinaa kerrotaan monilla eri tavoin:

Partioviikon treenivinkki on vähän erilainen

Mieti, mitä partio ja partiolupaus sinulle merkitsevät. Miksi olet lähtenyt mukaan ja mitä tavoitteita sinulla partiossa on. Tavoitteiden ei tarvitse olla mitään suurta eikä partion merkitykseenkään mitään suoranaista oikeaa vastausta ole. Nämä ovat kuitenkin asioita joita aina silloin tällöin on hyvä pysähtyä miettimään.

Osallistu Partioviikolla mahdollisuuksiesi mukaan lippukuntasi ja piirisi omiin tapahtumiin, tee ainakin yksi hyvä työ päivässä (se voi olla kuinka pieni tahansa, pienikin hyvä työ opettaa itseä ja pian tajuat tekeväsi sellaisia ihan huomaamatta). Luovuta verta (jos voit). Laita partiohuivi kaulaasi töihin ainakin yhtenä työpäivänä, voit olla varma että pääset kertomaan partiosta muillekin ilman pakottamista.

Partioviikon tapahtumia löydät täältä: www.partioviikko.fi

Kirjoittaja: Jura Nurminen, Kasvatusvaliokunnan jäsen

Aikuisten treenivinkki numero 32 – Partioviikko

Tällä viikolla tutustutaan tulevaan Partioviikkoon

Partioviikko on vuosittainen tapahtumaviikko Pyhän Yrjönpäivän tienoilla. Tänä vuonna viikko vietetään 18–24.4, ja silloin partiolaiset näkyvät ja kuuluvat tavallista enemmän kaikelle kansalle. Viikolla monet lippukunnat järjestävät näkyvää ohjelmaa, esimerkiksi kilpailuja ja juhlia. 

Suosittua on myös viedä lippukunnan toiminta keskuksiin, niin sanotusti pop up -koloihin. Siinä pidetään mm. kokouksia mihin ohikulkijat voivat osallistua hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Tämä on oiva mahdollisuus tutustua itse viikkotoimintaan, mihin ei välttämättä muuten tutustu. Käy ihmeessä tutustumassa ja ota kaveri mukaan.

Tapahtuman järjestäminen yleisellä paikalla on iso asia lippukunnalle. Siinä on myös iso kasvatuksellinen ajatus, kun annetaan lapsille ja nuorille mahdollisuus kertoa harrastuksestaan ventovieraille, turvallisessa ympäristössä. 

Pidä silmät auki paikkakunnallasi, koska saatat kohdata partiolaisia julkisilla paikoilla. Käy ihmeessä juttelemassa partiolaisten kanssa ja anna heidän itse kertoa mitä on niin hienoa harrastuksessaan. 

Tapahtumalistan löydät osoitteesta www.partioviikko.fi. Seuraa myös paikallislehtiä ja sosiaalisen median mainoksia. Kerro toki minkälaisen kuvan sait partiosta! Meille partiolaisille se on ihan selvää, mutta ulkopuolisen silmissä kuva saattaa olla aivan eri.

Teksti: Maya Hänninen, aikuisryhmän puheenjohtaja