Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2016

Aikuisten treenivinkki numero 30 – Partiosanastoa

Partiosanastoa on kertynyt treenin aikana huima määrä, mutta mihin ne kaikki taas liittyikään? Olikohan se jotain siitä ohjelmasta vai sittenkin se ohjelmaan osallistuva partiolainen? Partiossa on myös menetelmä ja ihanteet, mutta miten se nyt menikään? Vinkkejä voit hakea aiemmista treeneistä tai partio.fi

Alla löydät listan partioon liittyvää sanastoa, sijoita ne annettuihin kategorioihin:

akela                                               rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä       sampo

sudari                tasku                                               rakentaa ystävyyttä yli rajojen

tekemällä oppiminen              kunnioittaa toista ihmistä     ilmansuunta

luotsi                                              symboliikka                                 jäljet ja askeleet

päivän hyvä työ                          kehittää itseään ihmisenä                                  seikkailija

samoaja                                         vaelluskartta                               nousujohteisuus

sitoutuminen partion arvoihin                         vaeltaja                                          aikuinen tuki

sisupartiolainen                         tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen                                          tarpoja

tarppo                                            vartiojärjestelmä                       olla luotettava

toiminta luonnossa                                               etsiä elämän totuutta              taitomerkki

partiokuntoon-aikuiset-treeni30

Lippukuntien treenivinkki nro 30 – Näin kerrot partiosta

Kevät on asuinalueiden tapahtumien aikaa, ja tottakai teidän lippukunta on mukana. Kun kiinnostuneita tyyppejä vilkuilee arasti kohti teidän telttaa tai letunpaistopistettä, mene rohkeasti puhumaan! Partiosta voi kertoa vaikka näin. Muista, että omat kokemuksesi ja ajatuksesi ovat kuulijalle aina mielenkiintoisempia kuin yleinen mainospuhe. Laita nämä tai teidän lippukunnan toiminnasta kertovat kuvat esille ja kerro rohkeasti siitä, mikä juuri sinusta on partiossa parasta!

Mitä partio on?

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_02Partiossa saa paljon kavereita omalta paikkakunnalta ja ympäri maailmaa. Kerro kuinka paljon olet itse päässyt partion kautta tutustumaan uusiin ihmisiin. Kerro myös, että partiossa jokainen kuuluu ryhmään, eikä yksilöiden välillä kilpailla.

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_03

Partiossa opetellaan paljon erilaisia tietoja ja taitoja jokaiseen ikäkauteen sopivalla tavalla. Partiossa oppii mm. sosiaalisia taitoja, käden taitoja, erä- ja leiritaitoja, johtamista, luonnontuntemusta ja –suojelua, luovaa ajattelua jne. Kerro mitä sinä olet oppinut partiossa. Partiossa on oma koulutusjärjestelmä, jonka avulla nuoret ja aikuiset saavat tukea johtajuuteensa. Kerro millä kurssilla olet oppinut jotain siistiä.

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_04

Partioon kuuluu olennaisesti säännöllinen viikottainen toiminta – kokoukset. Lisäksi retkillä, leireillä ja vaelluksilla käydään säännöllisesti. Kerro, mitä teitte esimerkiksi viime kokouksessa ja minkälaisella leirillä olit viimeksi.

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_05

Partiossa löytyy tekemistä niin lapsille kuin aikuisillekin. Kerro, mitä eri-ikäiset lapset, nuoret ja aikuiset partiossa tekevät ja minkä nimisiä ikäkausia partiossa on. Aikuiselle voit kertoa, mitä kaikkea hän pääsisi teillä heti tekemään.

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_06

Partiossa tutustutaan suomalaiseen luontoon ja luonnonsuojeluun. Retket ja leirit järjestetään useimmiten metsässä. Luonnonsuojelu, vaellukset, luonnossa pärjääminen, erätaidot, tullaan tutuksi metsän ja luonnon kanssa. Kerro, mitä sinä olet tehnyt luonnossa.

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_07

Partioliike on yksi maailman suurimmista nuorisoliikkeistä. Partiolaisia on yhteensä noin 38 miljoonaa 156 maassa. Kerro omakohtaisista kokemuksistasi esimerkiksi ulkomaanleireiltä tai -projekteista.

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_08

Partiossa ei käytetä alkoholia eikä muita päihteitä vaan hauskaa pidetään muulla tavoin. Kerro omakohtainen kokemus esimerkiksi leiridiskosta tms.

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_11

Partio on puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Partiolla on arvot, joihin jokainen partiolainen sitoutuu.

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_10

Partiossa ajatellaan, että jokaisen vakaumusta on kunnioitettava. Siksi partiota voi harrastaa uskonnollisesta taustasta riippumatta. Suomessa partio on useimmiten yhteydessä luterilaiseen kirkkoon. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että moni lippukunta kokoontuu seurakunnan tiloissa. Kerro esimerkkejä siitä, miten omassa lippukunnassa ollaan tekemisissä kirkon kanssa.

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_09

Partio maksaa noin 60 euroa vuodessa. Lisäksi leireistä peritään koosta riippuen 5-150 euroa. Raha ei ole este.

partion_esittelykurssin_kuvat_sivu_12


Löydät tämän sivun kuvat PDF:nä ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia partion tutustumiskurssin sivulta.

Kun piirilehti ei enää riitä

Viimeisten vuosien aikana viestintä­kanavien kirjo on laajentunut hurjasti. Partionkin on mahdollista tavoittaa uusia yleisöjä, potentiaalisia ei-vielä-partiolaisia, näkymällä aktiivisesti so­siaalisessa mediassa. Lapin Partio­laisten tapahtumissa viestintään on alettu panostaa uudella tavalla: piirilei­ri Loimu, talvi­kisat Wäylä ja partiotah­ti Ruoktu ovat suunnitelmallisesti otta­neet somefiidejä haltuun.

Mi­tä someviestintään panostaminen vaa­tii ja mitä siitä voi hyötyä? 

Wäylän viestintäpäällikkö Henna Pel­to­niemi kertoo viestintäpestille olleen käytännölliset syyt. ”Olen itse etälip­pukuntalainen ja mietin, miten voisin auttaa kisaorganisaatiota ja kotilippu­kuntaani kauempaa. Viestintä oli siinä mielessä helppo ratkaisu.” Kisaorgani­saatio antoi Hennalle vapaat kädet to­teuttaa Wäylän viestintää. ”Taisi heil­lekin tulla vähän yllätyksenä, mitä kaikkea keksittiin”, Henna naurahtaa. Wäylässä panostettiin kisojen net­tisivujen lisäksi Facebookiin ja tuoreimpaan somehittiin Periscopeen. Jälkimmäisessä riitti katsojia jopa ympäri maailman: lappilaista partiota seurat­tiin Turkkia ja Venäjää myöten.

Henna listaa onnistuneen viestinnän lähtökohdaksi lippukunnan innostuk­sen ja halun viestimiseen sekä järjestä­vän organisaation tuen. Viestintää ei myöskään kannata jättää yhden ihmi­sen tehtäväksi, vaan jakaa siitä palasia erityisesti samoajille ja vaeltajille, joilla on monesti some hallussa. Näin vies­tinnälliset taidot siirtyvät eteen­päin.

Motivaatio näkyvälle viestinnälle on pt-kisojen osalta helppo löytää: kisavar­tioiden määrä ei ole Lapissa päätä hui­mannut. Moni partiolainen ei välttä­mättä tiedäkään, mitä kaikkea kisoissa tehdään. Kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa ja näin kisainnostuskin le­viää eteenpäin. Wäylään saatiin innos­tettua Lapin mittakaavassa iso joukko vartioita ja ennakkomarkkinoinnilla oli tässä keskeinen rooli. Tehokkaalla viestinnällisellä loppukirillä lähtövii­valle saatiin lopulta 14 kisavartiota.

Kisojen aikainen viestintä on myös ki­sailijoiden kannalta mukavaa. ”Minua on monesti kisaillessa harmittanut, et­tä kisoista on jäänyt hyvin vähän kuva­muistoja. Nyt oli hienoa, että kisaor­ganisaatio pystyi tarjoamaan niitä ki­sailijoille, kun rasteilla järjestäjät räp­sivät reippaasti kuvia”, Henna huo­mauttaa. Viestinnän ei myöskään tar­vitse olla välineurheilua.

”Suuri osa Wäylänkin kuvista on ku­vattu puhelimilla. Niiden kamerat ovat nykyään niin laadukkaita, että välttä­mättä järjestelmäkame­roita ei tarvita.”

Somessa ei ole kuitenkaan kyse ainoas­taan ei-vielä-partiolaisten tavoittami­sesta. ”Tavoitteena oli näkyä nuorten maailmassa, heidän käyttämissään viestintäkanavissa. Scout-Info ja piirin nettisivut eivät enää riitä kaikkien jä­senten tavoittamiseen, kun nuoret löy­tävät tiedon ja inspiraation yhä useam­min vaikkapa Periscopesta ja Instagra­mista”, Henna miettii.

Viestintäurakka oli Hennan mielestä kokonaisuudessaan melko työläs, mut­ta ei missään nimessä menetettyä ai­kaa, sillä pestiä siivitti kova halu auttaa kisajärjestelyissä sekä toive siitä, että aktiivisesta viestinnästä jää jälki lippukunnan viestintäkulttuuriin jatkossakin.


Juttu on ilmestynyt alunperin Lapin Scout-info piirilehdessä, ja sen on kirjoittanut Annakaisa Tikkinen haastateltuaan Henna Peltoniemeä. Kiitos Lappiin juttuvinkistä!

(korjattu 19.4. kirjoittaja oikeaksi, pahoittelut)

Kuva on Lapin partiolaisten Wäylä talvisista PT-kisoista, jotka järjestetään Torniossa.

Aikuisten treenivinkki numero 29 – päivän hyvä työ

Partioliikkeen perustaja lordi Baden-Powell of Gilwell muistutti kirjassaan Partiopojan kirja: ”Eräs tärkeä ritarivelvollisuus oli jokapäiväisen hyvän työn suorittaminen”. Rinnastaen partiolaiset ja entisaikojen ritarit hän jatkaa: ”Se on meidänkin velvollisuutemme”.

Päivän hyvä työ on osa partiomenetelmää. Partiossa lapsi ja nuori kasvaa ottamaan vastuuta itsestä ja muista. Toisten hyvinvointiin tähtäävä toiminta palvelee yhteisöllisyyttä ja yhteisöjä. Eikä päivän hyvä työ koske vain lapsia ja nuoria vaan myös meitä aikuisia.

Joten sanoista tekoihin: tee viikon aikana päivittäin päivän hyvä työ. Tee joka päivä erilainen päivän hyvä työ: hyvää toisille, hyvää ympäristölle, hyvää yhteiskunnalle. Samalla teet hyvää myös itsellesi.

Voit listata päivän hyvät ylös ja tarkastella niitä viikon kuluttua. Huomaat varmasti saaneesi hyvää aikaiseksi – mitä jos jatkaisit ja tekisit päivän hyvän työn joka päivä.

Kirjoittajana Marjukka ”Mjukka” Aaltonen
Kuva Johanna Junkkari, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset

Monikulttuurisen rekrytoinnin tärkein sana on tervetuloa

Tämä teksti on Suomen Punaisen Ristin Ei rasismille -hankkeen materiaaleista ja löytyy printattavana PDF:nä täältä. Printtaa ja kiinnitä vaikka ilmoitustaululle!


 

Monikulttuuriseen rekrytointiin pätevät suurelta osin ihan samat lainalaisuudet kuin noh, rekrytointiin. Käykääpä johtajiston tai hallituksen kesken lista läpi, ja tsekatkaa kuinka monen kohdan eteen saatte merkittyä asian olevan kunnossa.

Väestöstämme noin viisi prosenttia on vieraskielisiä maahan muuttaneita, mikä tarkoittaa paljon potentiaalisia vapaaehtoisia. Yhdessä toimiminen monipuolistaa osaamista niin järjestön sisällä kuin koko yhteiskunnassa. Maahan muuttaneet henkilöt tuovat oman osaamisensa ja kokemuksensa
koko yhteisön käyttöön.

nimetön

TAVOITTELEMME moninaista vapaaehtoisjoukkoa, jossa on eri maista, kulttuureista ja taustoista tulevia ihmisiä. Kirjaamme tämän tavoitteemme auki ja tiedotamme siitä.

TOIMINNASSAMME jo mukana olevat vapaaehtoiset tuntevat tavoitteemme ja ovat avoimia sekä myönteisiä eri taustaisten vapaaehtoisten mukaantuloon. Tarjoamme kaikille toimijoillemme yhdenvertaisuuskoulutusta.

VERKOSTOIDUMME paikkakunnallamme niiden tahojen kanssa, joiden toiminnassa on mukana maahan muuttaneita ja teemme heille
tutuksi vapaaehtoistoimintaamme. Suunnittelemme heidän kanssaan yhteisiä toimintoja ja tilaisuuksia.

ESITTELEMME toimintaamme maahanmuuttajayhdistysten avainhenkilöille, jotta he voivat kertoa meistä ja vapaaehtoismahdollisuuksistamme eteenpäin tai kutsua meidät omiin tilaisuuksiinsa kertomaan lisää.

MAINOSTAMME vapaaehtoistoimintaamme ja viemme esitteitämme mm. kulttuurikeskuksiin, monikulttuurisuuskeskuksiin, kansainvälisiin kohtauspaikkoihin, nuorisotaloille, kirjastoihin, etnisiin kauppoihin ja oppilaitoksiin, joissa
tarjotaan suomen kielen kursseja, sekä virastoihin, joissa asioi maahan muuttaneita, kuten työvoimatoimistoihin, kaupungin/kunnan ulkomaalaistoimistoon, maahanmuuttajapalveluihin tai poliisilaitokselle.

KERROMME järjestömme toiminnasta ja vapaaehtoismahdollisuuksista tilaisuuksissa, joissa on läsnä maahan muuttaneita. Pyydämme esittelyyn mukaan toiminnassamme jo mukana olevan maahanmuuttajataustaisen henkilön kertomaan omista kokemuksistaan.

TUOMME esittelytilaisuuksissa ja esitteissä selvästi esille, että vapaaehtoistoiminnassa pärjää, vaikka ei osaisi suomea sujuvasti. Korostamme, että vapaaehtoistoiminta auttaa kielen kehittymisessä.

VAPAAEHTOISTEHTÄVÄMME on selkeästi paketoitu. Meillä on tarjolla tehtäviä laidasta laitaan: valmiita, helppoja ja kiireisellekin sopivia tehtäväkokonaisuuksia sekä sellaisia, missä vapaaehtoinen voi itse vaikuttaa toiminnan
sisältöön. Olemme eritelleet vapaaehtoistehtävät niiden vaatiman kielitaidon mukaan, ja tuemme tilanteissa, joissa vapaaehtoisen kielitaito ei ole sujuvaa.

MEILLÄ on toimintaa myös niillä asuinalueilla, joissa asuu paljon maahan muuttaneita.

KERROMME uudelle vapaaehtoiselle järjestömme taustoista ja periaatteista ymmärrettävällä ja selkeällä kielellä.

KUN toimintaamme tulee mukaan uusi vapaaehtoinen, nimeämme hänelle kummin, joka auttaa häntä ymmärtämään käytyä keskustelua
ja keskustelun taustoja. Kummilla on takanaan koulutus, joka on valmistanut hänet tehtäväänsä ja hän ottaa uuden vapaaehtoisen vastaan henkilökohtaisesti.

YLLÄPIDÄMME uuden vapaaehtoisen syntynyttä kiinnostusta: soitamme uudelle vapaaehtoiselle ensimmäisen tapaamisen jälkeen ja
varmistamme, että hän on ymmärtänyt käydyt keskustelut ja tietää mitä tapahtuu seuraavaksi. Tarvittaessa laadimme henkilökohtaisen vapaaehtoissuunnitelman, johon listataan toimintamahdollisuudet ja tavoitteet.

ESITTELEMME vapaaehtoisille järjestömme vakuutusasiat sekä kulukorvausperiaatteet esim. matka- tai puhelinkulujen osalta ymmärrettävällä ja selkeällä kielellä.

ESITTELEMME vapaaehtoisille järjestömme koulutusmahdollisuudet sekä niiden sisällön että mahdollisten kustannusten osalta ymmärrettävällä ja selkeällä kielellä.

ESITTEEMME ja nettisivumme on kirjoitettu selkokielellä ja/tai usealla eri kielellä. Huomioimme ainakin toiminta-alueemme puhutuimmat vieraat kielet (mm. venäjä, viro, somali, englanti, arabia). Esitteemme ja nettisivumme ovat visuaalisia,
kuvissa näkyy monenlaisia, eri taustaisia ihmisiä. Olemme nettisivuillamme haastatelleet toiminnassamme mukana olevaa maahan muuttanutta henkilöä ja jutussa hän kertoo, mitä hän on saanut järjestö- ja vapaaehtoistoiminnalta.

JÄRJESTÄMME koulutusta vapaaehtoistehtäviin esimerkiksi selkokielellä tai englanniksi. Tämän huomioimme erityisesti peruskursseilla.

KOROSTAMME toimintamme esittelyssä, että järjestöissä tehty vapaaehtoistoiminta kasvattaa verkostoja uusien ystävien tai työpaikan etsimisessä, kerryttää kokemusta järjestötoiminnasta esimerkiksi kokouskäytännöistä tai toiminnan organisoinnista, antaa osallistujalle lisäarvoa ansioluettelossa, parantaa oman arvon tunnetta, kehittää suomen/ruotsin kieltä jne.


Katso myös http://rasisminvastainenviikko.partio.fi/  , sisältää muun muassa ikäkausikohtaiset aktiviteettivinkit kokouksissa käytettäväksi