Arkistot kuukauden mukaan: kesäkuu 2015

Markkinoi kunto-ohjelmaa aikuisille! -vko 25 treenivinkki

Uusille ja partioon pitkän tauon jälkeen palaaville aikuisille suunnattu #partiokuntoon2016 treeniohjelma alkaa elokuussa. Mukaan voi ilmoittautua jo nyt ja ilmoittautumismahdollisuus jatkuu koko ohjelman keston ajan. Ilmoittautumalla osallistujat saavat treenit suoraan sähköpostiinsa ja saavat toivottavasti myös kustuja alueellisiin tapaamisiin.

No mutta, mitä ohjelma sisältää ja miten sitä voisi markkinoida?

Teimme flyerin, jota voitte jakaa kohdatessanne partiosta kiinnostuneita aikuisia tai kun houkuttelette aikuisia mukaan toimintaan. Aikuisia kannattaa kannustaa ilmoittautumaan, osoite löytyy flyerista. Lataa esite aikuisille tästä tai tästä! Treeniohjelma on mahtava tapa aloittaa partion harrastaminen.

Aikuisten treeni alkaa viikolla 33 ja jatkuu toukokuuhun 2016. Tavoitteena on perehdyttää osallistujat partioon, tutustuttaa heidät uuteen lippukuntaansa, saada vertaistukea muilta uusilta aikuisilta ja löytää itselle sopiva partiopesti. Luvassa on perusasiaa partiosta, partiosanastoa ja partiomenetelmää, unohtamatta kuitenkaan vaahtokarkkien paistoa, pääkallon kokkaamista tai rinkan pakkaamista.

Treeniohjelma antaa neuvoja ja kannustaa tehtävien avulla opettelemaan uutta ja tutustumaan lippukuntaan. Samanaikaisesti pyörivä lippukuntien ohjelma opastaa lippukuntia aikuisten ohjelman tukemisessa ja oman toimintansa kehittämisessä. (Lippukunta, ilmoittaudu täältä!)

 

#partiokuntoon2016 jää kesätauolle ja samalla myös blogi hiljenee hetkeksi. Palataan elokuussa! Kesällä on hyvää aikaa lukea vanhoja juttuja ja lähettää meille juttuideoita.

Ota #partiokuntoon2016 logo käyttöön -vko 24 treenivinkki

#Partiokuntoon2016 logo on vihdoin täällä! Voit ottaa sen käyttöön myös lippukunnan viestinnässä ja kertoa sen avulla että olette mukana ohjelmassa. Logon voi laittaa vaikka lippukunnan nettisivuille tai facebookkin. Luvassa on myös pieni mainos, jota voitte jakaa partiosta kiinnostuneille uusille aikuisille. Klikkaamalla kuvia saat ne suuremmiksi.

Partiokuntoon_B

Onhan lippukuntanne jo ilmoittautunut mukaan? Ilmoittautumalla saatte treenivinkit johtajistonne jäsenten sähköposteihin ja sitä kautta me myös saamme tiedon siitä keitä ohjelmassa on jo mukana . Ilmoittautumisohjeet ja -lomake löytyy täältä.

Partiokuntoon_C

Pestatkaa aikuisluotsi -vko 23 treenivinkki

Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaohjelmassa aikuisilla on tärkeä rooli luotseina. Luotsi auttaa toiminnan suunnittelussa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta. Luotsi on mukana käsittelemässä ryhmässä nousevia vaikeita aiheita ja toimii silloin kun häntä tarvitaan. Tuen tulisi olla jatkuvaa, säännöllistä ja tarvittaessa saatavilla.

Myös aikuiset, etenkin uudet, juuri partioon liittyneet tarvitsevat suunnitelmallista tukea ja ohjausta. Jonkun luottotyypin johon voi tutustua ja joka huolehtii yhteydenpidosta, koulutuksesta ja partiokulttuuriin tutustuttamisesta. Jos koko lippukunnan johtajisto on yhteisvastuussa uusista aikuisista, saattaa käydä niin ettei kukaan muista huolehtia heistä riittävästi. Aikuiselle tilanne on sekava ja yhteydenottaminen tai kysyminen saattaa olla vaikeaa jos yhtä yhteyshenkilöä ei ole. Partion alkutaipaleella on tärkeää, että joku muistaa pyytää mukaan tapahtumiin ja kertoa niistä riittävän paljon tietoa.

Vaeltajaohjelmassa luotsin tehtävä on ohjata vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista. #partiokuntoon2016 ohjelmassa kannustetaan myös uusia aikuisia asettamaan henkilökohtaiset tavoitteet ja suunnataan niitä kohti. On tärkeää ja hyödyllistä että lippukunnasta uusi aikuinenkin saa tukea tavoitteiden saavuttamiseen ja niitä voidaan miettiä yhdessä.

Luotsi, tutor, kummi – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Aikuisluotsia ei ole määritelty partio-ohjelmassa eikä virallista nimikettä ole. Tässä yhteydessä me olemme päättäneet puhua aikuisluotsista, mutta lippukunnassa voidaan päättää käyttää juuri teille sopivaa nimikettä. Uusien aikuisten tukeminen järjestelmällisesti on tärkeä osa #partiokuntoon2016 ohjelmaa ja tulemme jatkossa ohjaamaan lippukuntia pestin perustamisessa ja toiminnassa.

Pitäisikö teidänkin pestata aikuisluotsi, tai muu vastaava tukihenkilö? Joku, joka ottaa uudet lippukuntaan liittyvät aikuiset vastaan, pitää yhteyttä, esittelee partiota, ihmisiä ja lippukuntaa ja on kiinnostunut aikuisen tavoitteista, osaamisesta ja koulutustarpeesta. Suosittelemme! Luotsin olisi hyvä olla toimintavalmiudessa heti elokuussa kun uudet aikuiset tulevat mukaan toimintaan a aikuisten #partiokuntoon2016 ohjelma alkaa.

Kuva: Pohjanmaan Partiolaiset, kuvaaja: Janne Seppänen
Lähteet: Suomen Partiolaiset 2008. Partiojohtajan käsikirja.