Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2015

Mitä on perhepartio?

”Perhepartio on vähän kuin partiotoiminnan eskari, jonka jälkeen lapsen on helppo tulla säännölliseen partiotoimintaan mukaan”

Perhepartioryhmiä on monessa lippukunnassa ja kiinnostus niitä kohtaan tuntuu olevan kova. Päätimme selventää mitä perhepartio on ja mitä toiminnassa tulisi ottaa huomioon.

Kenelle?

 • Alle kouluikäisille lapsille, yhdessä huoltajiensa kanssa
 • Perhepartiotoiminta on ”Pienten lasten partiota”, joka ei ole osa virallista partio-ohjelmaa

Miksi?

 • Perhepartion tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartiotoiminta mahdollistaa vanhemmille mukavan yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti.
 • Perhepartion tarkoituksena on tarjota entisille partiolaisille mahdollisuus palata takaisin partiotoimintaan jo ennen kuin heidän omat lapsensa aloittavat oman partiopolkunsa sudenpentuina seitsemän vuoden iässä.
 • Perhepartio tarjoaa myös partiosta kiinnostuneille lapsiperheille paikan, jossa partioon voivat tutustua sekä lapset että aikuiset.
 • Perhepartion myötä aikuiset pääsevät mukaan ja pysyvät tiiviimmin mukana lippukunnan toiminnassa.

Miten?

 • Perhepartio voi kokoontua lippukunnan harkinnan mukaan. Yleistä on, että perhepartio kokoontuu kerran kuussa.
 • Perhepartion vetäjäksi sopii hyvin lippukunnan johtaja, jolla on itselläänkin alle kouluikäisiä lapsia. Perhepartiota ja kokoontumiskertoja voi toki vetää myös joku muu aikuinen.
 • Vastuu tapaamisista kiertää aikuisten kesken, mutta kynnys lähteä mukaan pidetään matalana. perheet ideoivat ja suunnittelevat yhdessä kertojen aiheet (esim. luonnontutkiminen, taskulamppuretki, seikkailurata)
  • Halutessaan perheen aikuiset (ja alle kouluikäiset lapset) voivat liittyä Suomen Partiolaisten – Finland Scouter ry:n sekä samalla partiopiirin ja lippukunnan jäseniksi.
  • Lippukunta voi halutessaan kerätä omaa jäsenmaksua perhepartiolaisilta kattamaan aiheutuneet kulut. Myös tapahtumakohtainen tai toimintakausikohtainen maksu voi olla sopiva. Perhepartio ei saa kuluttaa lippukunnan partio-ohjelman toteuttamiseen käytettäviä varoja.
  • On lippukunnan omassa harkinnassa ovatko perhepartiolaiset virallisesti lippukunnan jäseniä. Tärkeää on kuitenkin huomata, että osallistuessaan lippukunnan yhteisiin tilaisuuksiin perhepartiolaiset eivät saa kokea itseään ulkopuolisiksi.
   • Perhepartiolaisille saa antaa partiohuivin. Monessa lippukunnassa on haluttu säästää huivin saanti sudenpentulupauksenantoon. Tässä tapauksessa perhepartiolla voi olla oma huivi (esim. lippukunnan huivi ilman merkkiä tai tavallinen sininen partiohuivi) tai jokin muu lippukunnan tunnus. On myös mahdollista kehittää sudenpentujen lupauksenantoon uusia perinteitä, jolloin huivin saaminen ei olisikaan siinä kohdassa niin tärkeässä roolissa.

Mitä?

   • Perhepartio tarjoaa esimakua siitä, mitä yli 7-vuotiaat ja aikuiset voivat partiossa tehdä.
   • Perhepartiossa tutustutaan toisiinsa, muihin partiolaisiin, partiolaisten perinteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin leppoisassa tahdissa, ilman pakkotahtisuutta.
   • Perhepartiossa tehdään retkiä, leikkejä, askartelua sekä puuhaa lapsille ja aikuisille.
   • Perhepartio on partiohauskaa sisällä ja ulkona, lähellä ja kaukana koko perheellä.
   • Perhepartiolaisilla on mahdollisuus osallistua lippukunnan järjestämiin tilaisuuksiin, leireille, tapahtumiin ja tempauksiin.
   • Perhepartiossa ei haluta viedä sudenpentuikäkauden uutuudenviehätystä ja partio-ohjelman mukaiset aktiviteetit ja kokemukset säästetään sudari-ikään. Partiomaisuus kuitenkin muistetaan ja partioperinteitä ylläpidetään.

Kuka on vastuussa?

 • Partiovakuutus on voimassa jäsenillä.
 • Evp-vakuutus koskee vain partioon tutustujia, ei säännöllisessä toiminnassa mukana olevia.
 • Lapset ovat vanhempiensa vastuulla.
 • Jos joku perhepartion aikuisista vetää ohjelmaa (ei jäsen) ja jotain sattuu, lippukunta ei ole vastuussa. Vastuuhenkilön olisi siis hyvä olla lippukunnan jäsen.

 Pähkinänkuoressa tärkeimmät:

Perhepartio on alle kouluikäisille lapsille ja heidän huoltajilleen järjestettyä partiomaista toimintaa.

SP:stä ei tarjota materiaalia tähän toimintaan, ei ole osa virallista partio-ohjelmaa, eikä perhepartion kuulu käyttää sudenpentuohjelmaa.

Lippukunnan ensisijainen tarkoitus on järjestää kasvattavaa toimintaa kohderyhmälle eli 7 – 22 –vuotiaille. Perhepartio ei saa syödä tätä resurssia.

Perhepartiolaiset voivat lippukunnan halutessa liittyä jäseniksi lippukuntaan ja maksaa jäsenmaksun. Perhepartiolaisille saa antaa huivin. Nämä asiat ovat ensisijaisesti lippukunnan päätettävissä.

Perhepartiota kannattaa järjestää, koska

   • lapset tutustuvat partioon ja sudenpentuna on matalampi kynnys tulla mukaan
   • entiset partiolaiset on helppo saada takaisin mukaan omien lasten kanssa touhuamaan
   • keino pitää pienten lasten partiovanhemmat mukana lippukunnan toiminnassa
   • partiota tuntemattomat aikuiset tutustuvat partioon ja kynnys tulla mukaan muuhunkin toimintaan on pienempi

Blogista löytyy jo juttu perhepartiosta Lempäälässä, josta löydät muun muassa toimintavinkkejä. sekä juttua Mikaelin Sinikelloissa käynnistyneestä perhepartiosta.

 Onko teillä perhepartiota? Kerro kommenteissa ja laita vaikka lisätietolinkki mukaan!

Kirjoittajana Suomen Partiolaisten kasvatusvaliokunta. Kuva: Maria Ruohola.

 

Vammaisuus kuuluu partioon

Keväisessä Supersupe-tapahtumassa sudenpennut tutustuivat sisupartioon. Sisupartiolaisia ovat partiolaiset, jotka tarvitsevat erityistä tukea partiossa vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia. Vaikka käsitteenä sisupartio oli valtaosalle lapsista vieras, oli vammaisuus heille jotenkuten tuttu ilmiö. Ehkä vastoin ennakko-oletuksiamme lapset eivät vierastaneet vammaisuutta teemana, vaan moni innostui puhumaan aiheesta saadessaan rastiohjeita.

”Hei mä osaan jo viittoa!”

”Toi on sokeiden kirjoitusta.”

”Mun serkku on kehitysvammainen.”

Keskustelunaloittajina toimivat rastilla jaetut pistekirjoitusaakkoset ja viittomavihkot. Osa nappasi materiaalit käsistä, niin paljon ne kiinnostivat. Monelle lapselle viittomat, etenkin sormiaakkoset olivat tuttuja. Myös pistekirjoituksen käyttäjäryhmä tiedettiin.

Rastilla huomasimme, että vammaisuus tai erilaiset kommunikointikeinot kuuluivat myös joidenkin sudenpentujen arkeen. Mieleeni jäi tilanne, jossa nähdessään viittomavihkon eräs tyttö kertoi ensin reippaasti, että hänen pikkuveljensä viittoo. Kaverin kysyttyä miksi, meni tyttö vaitonaiseksi ja vastasi tiukasti ”no siksi”. Tulkitsin, että asia oli hänelle ehkä vaikea selittää. Kysyin, viittooko pikkuveli, koska hänen on vaikea kuulla tai vaikea puhua. Tyttö vastasi, että veljen on vaikea puhua. Totesin, että aivan, joidenkin ihmisten on vaikea puhua ja siksi he käyttävät viittomia.

On tärkeää, että partiossa puhutaan erilaisuudesta ja tuodaan esiin, että vammaisetkin lapset harrastavat partiota. Partiolaisellasi saattaa olla isosisko, serkku tai vanhempi, jolla on jokin vamma. Asiasta puhuminen antaa lapselle mahdollisuuden tuoda tämän esiin ja kertoa omista kokemuksistaan. Keskeistä on, että johtaja käsittelee asiaa myönteisessä hengessä, ei säälien tai häpeillen. Vammaisuus on ihmisen ominaisuus.

Suomen Partiolaisista vain noin 0,7 prosenttia on sisupartiolaisia. Pieni prosenttiosuus tekee sisupartiosta partion marginaalia. Rastimme viestinä oli ”Jos sinun ryhmässäsi olisi sisupartiolainen, nämä kaikki leikit onnistuisivat teiltä hänenkin kanssaan.” Toiveenamme on, että yhä useampi johtaja olisi valmis ottamaan ryhmäänsä sisupartiolaisen – antamaan vammaiselle lapselle tai aikuiselle mahdollisuuden partiokokemuksiin ja yhdenvertaiseen harrastamiseen.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisilla sisutoimikunta antaa vammaisuuteen ja mahdollisiin haastaviin tilanteisiin liittyvää koulutusta ja tarjoaa uusille sisupartiolaisten ryhmille kummin tueksi. Tälläkin hetkellä lapsia on jonossa, koska sopivia, avoimia lippukuntia ei ole löytynyt. Partio kuuluu kaikille. Voisiko teidänkin lippukuntanne ottaa sisupartiolaisia? Esimerkiksi omalta alueohjaajaltasi saat tietää, kuka teidän piirissänne voisi auttaa toiminnan aloittamisessa.

Kirjoittajana Anu Autio. Juttu on julkaistu Pääkaupunkiseudun Partiolaisten piirilehdessä Hepussa (4/14).
Kuva SuperSupe -blogista.

Voisiko teidän lippukuntanne laajentaa sisupartioon? Lue lisää toiminnasta.