Arkistot kuukauden mukaan: huhtikuu 2013

Kajaanin Eränkävijät ja Lohjan Nummitytöt palkittiin monikulttuurisuuden edistämisestä

Rajojen ylittäjä -palkinnon saaneet kuvaaja Tea Hurme

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry myönsi 24.4. järjestetyssä Helvi Sipilä -seminaarissa Rajojen ylittäjä -tunnustukset kahdelle lippukunnalle, jotka ovat omalla toiminnallaan edistäneet partion avoimuutta ja monikulttuurisuutta. Tunnustukset saivat Kajaanin Eräkävijät ja Lohjan Nummitytöt.

Kajaanin Eränkävijät on ollut aktiivinen toimija Järvi-Suomen Partiolaisten Karjalan tasavallan kanssa toteutettavassa yhteistyössä: lippukunta on ollut muun muassa käynnistämässä partiotoimintaa Kostamuksen kaupunkiin. Lippukunnan toimintaa pidetäänkin ennakkoluulottomana pioneerityönä partiokentällä.
Kostamuksen lisäksi Kajaanin Eränkävijät on markkinoinut ja järjestänyt pitkäjänteisesti partio- ja pienryhmätoimintaa kajaanilaisille maahanmuuttajille. Erityisesti toiminta on tavoittanut venäläistaustaisia maahanmuuttajia. Myös lippukunnan luottamushenkilöinä toimii maahanmuuttajataustaisia. Yksi heistä on maahanmuuttajayhdistyksen kautta partiopolulle lähtenyt Svetlana Kauhanen.
”Monilla on käsitys, että partio on vain suomalaisille, mutta se on myös maahanmuuttajille. Partioon on myös huomattavasti helpompi päästä mukaan kuin muihin harrastuksiin, sillä ilmapiiriin kuluu toisten kunnioittaminen ja yhteen hiileen puhaltaminen. Lisäksi partiossa pääsee tutustumaan muihin nuoriin”, 22 vuotta sitten Suomeen Venäjältä muuttanut Kauhanen totesi.

Kajaanin Eränkävijöissä on venäläistaustaisten maahanmuuttajien lisäksi myös afgaani-, irakilais- ja somalialaistaustaisia partiolaisia. Lippukunnalla on paljon toimintaa myös turvapaikanhakijoiden kanssa. Kajaanin Eränkävijät oli hiljattain retkellä Petroskoissa ja kostamuslaiset partiolaiset ovat tulossa parin viikon päästä vierailulle Kajaaniin. Syksyllä Kajaanin Eränkävijät suuntaa puolestaan leirille Permiin.

Kesäleirejä ja rasisminvastaisuutta

Toinen Rajojen ylittäjä -lippukunta, Lohjan Nummitytöt, on ollut esimerkillisen toimelias Uudenmaan Partiopiirin Scoutti-hankkeissa. Hankkeet edistävät maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia partiotoimintaan. Lohjan Nummitytöt on muun muassa tehnyt partiota tunnetuksi järjestämällä partiotapaamisia monitoimikeskuksen tiloissa, kutsunut maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria kesäleirilleen sekä osallistunut aktiivisesti rasisminvastaisen viikon toimintaan. Lisäksi Lohjan Nummitytöt vahvistavat partion avoimuutta järjestämällä lippukunnan jäsenistölle monikulttuurisuutta tukevaa koulutusta.

”Maahanmuuttajien mukaan saaminen lippukunnan jäseniksi on kuitenkin osoittautunut hankalaksi, vaikka olemme tehneet paljon töitä ja osallistujat ovat vaikuttaneet tykkäävän järjestämästämme toiminnasta. Monikulttuurisuustyössä on paljon potentiaalia, mutta myös haasteita”, lippukunnanjohtaja Jonna Korhonen muistuttaa.

Rajojen ylittäjä -tunnustusten saajat valittiin osana maaliskuussa 2013 vietettyä rasisminvastaista toimintaviikkoa. Partiolaiset saivat ehdottaa perusteluineen sopivaa lippukuntaa tunnustuksen saajaksi. Saatujen esitysten pohjalta Rajojen ylittäjä -tunnustus päätettiin lopulta myöntää kahdelle partiolippukunnalle.

Palkittavien lippukuntien toiminta on osoitus siitä, miten monipuolisesti partion avoimuutta voidaan edistää. Monikulttuurisuutta edistävä toiminta tarkoittaa esimerkiksi maahanmuuttajille suunnattua matalan kynnyksen toiminnan tarjoamista, aktiivista osallistumista rasismin vastaisen viikon toimintaan tai kielten ja uskontojen moninaisuuden huomioimista lippukunnan viikkotoiminnassa.

Järjestömaailmasta kotikolo maahanmuuttajille

Rajojen ylittäjä -tunnustustenjako oli osa Suljetut järjestöt – onko maahanmuuttajille tilaa järjestöissä? -teemaista Helvi Sipilä -seminaaria, jonka tavoitteena oli kiinnittää huomiota suomalaisen järjestömaailman avoimuuteen ja saavuttavuuteen maahanmuuttajien keskuudessa. Maahanmuuttajien osallistamisen haasteista suomalaisessa järjestökentässä olivat keskustelemassa muun muassa lakimies, kirjailija Hussein Muhammed ja Nuorisotutkimusverkoston tutkija Antti Kivijärvi.

Tilaisuudessa aprikoitiin miksi maahanmuuttajat eivät lähde runsaslukuisemmin mukaan järjestötoimintaan, miten järjestötoiminta vaikuttaa maahanmuuttajien sopeutumiseen ja miten tilannetta voitaisiin parantaa. Esimerkiksi nuorissa, erityisesti maahanmuuttajataustaisissa, on paljon potentiaalia, mutta maahanmuuttajilla voi silti olla vaikea päästä mukaan työelämään. Partio voisikin tarjota maahanmuuttajille myös ammatillisen väylän, sillä partio tarjoaa runsaasti toimintaa, joka olisi suoraan luettavissa korkeakoulutason opintopisteinä.
Myös halu yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen kasvaa erityisesti maahanmuuttajataustaisten keskuudessa.

”Esimerkiksi partiolaiset, SPR ja Rikosuhripäivystys vahvistavat ajatusta siitä, että osallisuus ja demokraattinen järjestelmä kuuluvat kaikille ja kaikki tarvitsevat niitä”, Tarja Mankkinen sisäministeriöstä totesi.

Vuoroin vieraissa: Littoisten Pirtapiiat listasivat sen, mikä partiossa sytyttää.

Lähestyvän partioviikon kynnyksellä on hyvä taas katsoa sillä silmällä työkaveria ja puhelinmuistiota ja pyytää partioon mukaan evp-kaveria. Partioviikolla on monenlaista tapahtumaa, jossa ei-vielä-partiolainenkin viihtyy ja kesäleirillekin ehtii vielä!

Littoisten Pirtapiiat ovat mukana Lounais-Suomen Partiopiirin kasvuhankkeessa Syty Partioon ja kirjasivat blogiinsa More than cookies sen, mikä heitä partiossa sytyttää. Tarpeeksi hyviä syitä kertoa eteenpäin vaikka Unicafen lounaspöydässä!

Mikä on sun lippukunnassa ja sun partiossa se, mikä sytyttää palaamaan kololle ja kämpälle yhä uudelleen?

Korven Koukkaajilla yhteys seurakuntaan ei jää vain muodolliselle tasolle

Uusimmassa Villi-lehdessä on aika mojova juttu, hyvä Koukkaajat! Miten teillä, osaako sun lippukunta pyytää tukea?

Partiossa osataan kerätä tukea -villi 2-13